Przejdź do treści głównej

Szkolenie "Kompleksowe programy profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, CUKIERKI, DEBATA, NOE"

autor(ka): Sławomir Grzegorek
2018-07-04, 08:52
bezpłatne
Kompleksowa profilaktyka alkoholowa „Kierunek – wolność” dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. Warsztaty realizowane w dniach 4 września-27 października 2018 r. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dopasowano do wieku beneficjentów:w klasach 0-III szkół podstawowych – wczesna profilaktyka uzależnień CUKIERKI, w klasach IV-V, I-III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych - Program DEBATA ALKOHOLOWA oraz Program NOE.

Łódź 28.06.2018r

Szanowna Pani/Pan Dyrektor Szkoły

Województwo Mazowieckie

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań w Łodzi, zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Mazowieckiego.

Kompleksowe programy profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, są programem informacyjno - edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. Obejmuje wielopłaszczyznowe działania, na terenie wybranych szkół podstawowych we wszystkich poziomach klas, zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie, współuzależnienie i przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym dzieci i młodzieży.

W tym roku po konsultacjach z dyrektorami, pedagogami szkół oraz na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych – w czasie realizacji Programu kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” z dofinansowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2016 i w 2017 roku - zróżnicowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dopasowując je do wieku beneficjentów: w klasach 0-III szkół podstawowych – wczesna profilaktyka uzależnień, program CUKIERKI – przewidziano 12 realizacji, w klasach IV-V, I-III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych- Program Profilaktyki Alkoholowej DEBATA ALKOHOLOWA- przewidziano 12 realizacji, w klasach VI-VII , I-III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych = Program Profilaktyki Alkoholowej NOE -przewidziano 12 realizacji . Wszystkie w/w programy rekomendowane są przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego to:

 1. przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających – alkoholu
 2. nabycie wiedzy ukazującej role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym oraz konsekwencje tych ról w dorosłym życiu
 3. kształtowanie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi
 4. rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły
 5. ukierunkowanie uczestników na podjęcie decyzji o unikaniu kontaktu z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi
 6. nabycie umiejętności asertywnego odmawiania i nie ulegania naciskowi grupy rówieśniczej
 7. „burzenie” przekonań normatywnych i mitów z zakresu korzyści z używania alkoholu
 8. zniechęcenie do sięgania po alkohol poprzez uświadomienie konsekwencji jego używania, w tym konsekwencji prawnych
 9. wyłonienie z grupy (poprzez ankietę omawianą w trakcie programu) osób z grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka
 10. znajomość adresów i telefonów do placówek zajmujących się pomocą dla młodych ludzi z pogranicza uzależnienia na terenie województwa mazowieckiego
 11. promowanie zdrowego stylu życia

Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego, szczególnie w mniejszych miejscowościach województwa, gdzie dostępność nowoczesnej profilaktyki uzależnień jest ograniczona.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów. Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 04 września 2018 r. – 27 października 2018 r. WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego) Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

Bardzo proszę o potwierdzenie drogą mailową, deklaracji uczestnictwa w w/w projekcie


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu województwa mazowieckiego, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-09-04 do 2018-10-27
Organizator:

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań

Adres:

Sienkiewicza 35 lok. 10, 90-114 Łódź, woj. LD

Tel.:

502523040

E-mail:

psychowsparcie@wp.pl

Www:

http://zielonaprzystan.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • młodzież
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • wychowanie