Przejdź do treści głównej

Warszawa. Kurs "Excel dla księgowych i analityków finansowych. Excel, controlling finansowy"

autor(ka): Anna Kwiat
2018-07-02, 08:43
płatne
archiwalne
Szkolenie "Excel dla księgowych i analityków finansowych. Excel, controlling finansowy" jest dla osób które znają podstawy programu Microsoft Excel, modyfikują głównie dane finansowo-księgowe oraz chcą uzyskać wiedzę w zakresie analizy finansowej oraz budowy złożonych modeli. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 9-10 lipca 2018 roku w Warszawie. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

- zmieniają dane finansowe w Excelu: importowanie z różnych źródeł, grupowanie,

- liczyć stawkę amortyzacyjną środków trwałych,

- planować budżet oraz przygotować prognozę finansową,

- przedstawić dane za pomocą różnorodnych wykresów,

- przeprowadzić ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- przygotować sprawozdanie finansowe na temat sytuacji finansowej.

Program szkolenia

1. Zakres wykorzystania aplikacji MS Excel w controllingu.

2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel. Przykłady prostych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę controllingu.

- zasady poprawnego wprowadzania danych – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,

- wypełnianie serią danych,

- malarz formatów.

3. Sposoby doskonalenia controllingu przy pomocy aplikacji MS Excel. Formatowanie warunkowe – zasady używania.

- budowa przykładowych raportów w oparciu o raporty logistyczne – budżetowe i operacyjne,

- raporty bieżące, skumulowane, raporty o wyjątkach,

- graficzne ujęcie danych.

4. Praca z danymi finansowymi.

- ochrona danych -zasady zabezpieczania danych finansowych zgromadzonych w arkuszu MS Excel,

- sprawne pobierania i konsolidacja danych finansowych w MS Excel,

- zasady budowy bazy informacyjnej controllingu w MS Excel,

- walidacja importowanych danych finansowych.

5. Przetwarzanie danych przy użyciu funkcji na potrzeby analizy finansowej.

- błędy w wystawianiu faktur VAT i sposoby ich unikania,

- używanie funkcji arkuszowych do tworzenia formuł,

- sposoby prawidłowego adresowania odwołań do komórek,

- wykorzystywanie odwołań w tablicach z formułami,

- porównywanie i wyszukiwanie różnic między danymi,

- funkcje matematyczne, logiczne, operacje na datach,

- funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów.

6. Przetwarzanie danych tekstowych.

- funkcje tekstowe - lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery,

- narzędzie Tekst jako kolumny.

7. Funkcje finansowe.

- wykorzystanie funkcji do obliczeń amortyzacji,

- modele amortyzacji,

- kalkulator kredytowy,

- obliczanie NPV, IRR,

- ocena opłacalności projektów,

- zmiana wartości pieniądza w czasie.

8. Amortyzacja.

- liniowa,

- degresywno-liniowa.

9. Statystyczna analiza danych.

10. Import danych ze źródeł zewnętrznych do MS Excel.

- z plików tekstowych,

- z baz danych,

- ze stron internetowych,

- szybkie oczyszczanie arkusza z „pozostałości” po imporcie.

11. Eksport danych z MS Excel do MS Word (np. sprawozdanie, raport).

12. Budżet.

- planowanie budżetu z wykorzystaniem scenariuszy.

13. Prognozowanie finansowe.

- wyciąganie wniosków na podstawie danych z przeszłości,

- analiza regresji,

- korelacja.

14. Oceny projektów inwestycyjnych.

- metody statyczne,

- metody dynamiczne (Analiza DCF),

- wybór najlepszej inwestycji.

15. Analiza danych finansowych przy użyciu tabeli przestawnej.

- zasady budowy i działania tabeli przestawnej,

- filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,

- grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu),

- analiza wielkości i struktury zapasów,

- analiza kosztów,

- analiza zachowania się mierników finansowych w czasie.

16. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.

17. Makropolecenia i automatyzacja pracy.

- tworzenie własnej funkcji do pobierania danych z zamkniętych skoroszytów,

- obsługa arkuszy budżetów przy pomocy formularzy użytkownika,

- budowa własnych formularzy z wykorzystaniem narzędzi MS Excel/VBA,

- konfigurowanie formularzy obsługi arkusza budżetu kosztów,

- rozwiązania z zakresu raportowania,

- tworzenie serii raportów cząstkowych dla kierowników centrów odpowiedzialności.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-ksiegowych-i-analitykow-finansowych-excel-controlling-finansowy,s2,842.html


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-07-09 do 2018-07-10
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

124218754

E-mail:

biuro@cognity.pl

Www:

https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-ksiegowych-i-analitykow-finansowych-excel-controlling-finansow 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowość
  • nowe technologie