Przejdź do treści głównej

Konferencja EKES "Przyszłość opieki świadczonej w domu"

archiwalne
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaprasza na konferencję nt. "Przyszłość opieki świadczonej w domu (tzw. opieki przez 24 godziny na dobę) w kontekście europejskim”, 13 czerwca w godz, 14:30 – 18:00, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

EKES zaprasza do udziału w dyskusji z udziałem przedstawicieli ministerstw, posłów do Parlamentu Europejskiego, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych. Celem spotkania jest wymiana poglądów na temat opieki świadczonej w domu oraz jej wpływu na warunki pracy i charakter jej świadczenia.

ZAPROSZENIE

"Przyszłość opieki świadczonej w domu (tzw. opieki przez 24 godziny na dobę) w kontekście europejskim”

Środa, 13 czerwca 2018 r., w godz. 14.30–18.00

Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

sala konferencyjna II p.

ul. Jasna 14/16a

00-041 Warszawa

We wrześniu 2016 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię z inicjatywy własnej w sprawie praw opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego (SOC/535), równolegle do rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kobiet wykonujących pracę domową i opiekuńczą w UE (2015/2094(INI)). Jest to pierwszy dokument programowy na szczeblu europejskim, który dotyczy wciąż rozwijającego się lecz nadal niezbyt nieznanego sektora opieki świadczonej w domu w kontekście europejskim.

W zaprezentowanej opinii zdefiniowano m.in., pracę opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego, uznawaną za formę świadczenia opieki domowej, a także przedstawiono szereg zaleceń europejskiego społeczeństwa obywatelskiego dla instytucji zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym w celu zapewnienia praw pracowniczych pracownikom, którzy są obecnie wykluczeni z polityki opieki społecznej.

W ramach rozszerzenia tej inicjatywy EKES wsparł przygotowanie i realizacje pięciu wizyt krajowych w celu rozwinięcia badań naukowych i zapewnienia platformy do dyskusji dla zainteresowanych stron na szczeblu krajowym w związku ze zjawiskiem opieki świadczonej w domu oraz jej wpływem na warunki pracy.

Wybrano pięć państw: Wielką Brytanię, Niemcy, Szwecję, Włochy i Polskę. Są to zarówno kraje pochodzenia jak i kraje docelowe dla opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego, w których to krajach opieka świadczona w domu odgrywa znaczącą rolę na rynkach pracy i w systemach opieki. Wyniki zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które EKES opublikuje w 2018 r.

Szczegółowe informacje i aktualny program można znaleźć na stronie internetowej poświęconej projektowi.

Rejestracji można dokonać

Podczas spotkania zapewnione zostanie tłumaczenie z języka polskiego i angielskiego oraz odwrotnie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu 13 czerwca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie! Prosimy o dzielenie się z nami Państwa uwagami w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/if-we-wish-meet-our-growing-demands-live-care-we-must-recognise-rights-care-workers

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/europe-needs-proactive-policy-long-term-care-sector

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/live-carers-face-precarious-conditions-despite-shortage-care-workers-eu-labour-market

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-shines-spotlight-vital-role-live-carers


Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
Data wydarzenia: 2018-06-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • ochrona zdrowia
  • polityka społeczna
  • rodziny