Przejdź do treści głównej

Debata ISP: Ukraińscy studenci w Polsce i Europie

autor(ka): Instytut Spraw Publicznych
2018-06-11, 11:46
archiwalne
Instytut Spraw Publicznych zaprasza na debatę "Ukraińscy studenci w Polsce i w Europie", które odbędzie się 19 czerwca 2018, o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjne “Zielna” w Warszawie, ul. Zielna 37.

Jakie są doświadczenia, wyzwania oraz perspektywy Unii Europejskiej w obliczu rosnącej liczby studentów ukraińskich, zwłaszcza wśród państw Grupy Wyszehradzkiej? Liczba studentów w Europie Środkowej spada i jest to jedna z przyczyn, dlaczego uczelnie wyższe intensyfikują swoje starania, aby przyciągać kandydatów spoza granic, w tym w dużej mierze – z Ukrainy. To właśnie odsetek tej grupy studentów stale rośnie, stwarzając nowe możliwości i wyzwania dla państwa ich migracji. Młodzi i wyedukowani Ukraińcy są istotnym i potrzebnym aktorem dla rynków pracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Jednakże wciąż brakuje konkretnej i jednolitej strategii, aby zachęcić, ale także umożliwić studentom z Ukrainy pozostanie i podjęcie pracy w tym regionie.

Zapraszamy na debatę z udziałem ekspertów, która stanowić będzie także podsumowanie przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych badań w Polsce, obejmujących wywiady z przedstawicielami m.in. uczelni wyższych, administracji państwowej i lokalnej, a także szeroko rozpowszechnionych ankiet skierowanych do studentów ukraińskich. Analogiczne badanie przeprowadzono w Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Na tej podstawie postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania o motywacje młodych migrantów do studiowania w tym regionie Europy, o ścieżki, które muszą przejść związane z legalizacją pobytu, o plany na przyszłość i pracę zgodną z nabytym wykształceniem, możliwościach korzystania z programów wymiany studenckiej, a także rolę Unii Europejskiej w tym dynamicznie rozwijającym się procesie.

Agenda 10:30 - 11:00 Kawa i rejestracja

11:00 - 11:10 Otwarcie debaty

dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych

11:10 - 12:00 Prezentacja projektu oraz badań przeprowadzonych w Polsce Yegor Stadny, Dyrektor CEDOS-u dr Maryla Koss-Goryszewska, Program Polityki Migracyjnej, Instytut Spraw Publicznych

12:00 - 13:15 Debata

dr Katarina Chovancova, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, Słowacja

Petro Kocherhan, Przedstawiciel Stowarzyszenia Studentów Ukraińskich w Polsce

prof. zw. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Juliusz Szymczak-Gałkowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Moderacja: dr Olena Babakova, dziennikarka, koordynatorka projektów, Eastbook, Yevropeyska Pravda, Fundacja WOT

13:15 - 13:30 Podsumowanie

REJESTRACJA

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-polskie Kontakt:


Źródło: Instytut Spraw Publicznych
Data wydarzenia: 2018-06-19
Organizator:

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Adres:

Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • młodzież
  • obcokrajowcy, migranci
  • oświata
  • rynek pracy