Przejdź do treści głównej

III posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji [relacja]

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-25, 14:36
23 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w godz. 12.00 – 13.40, odbyło się VIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Na posiedzeniu obecnych było 6 spośród 18 członków Rady. W związku z brakiem kworum nie podejmowano więc uchwał ani ważnych decyzji.

Po przyjęciu porządku obrad Rada wysłuchała, krótkiej informacji w sprawie realizacji rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Zapoznała się również z harmonogramem pracy nad Rocznym programem współpracy na 2019 rok.

Do pracy w kapituły konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” zgłosiło się 2 chętnych członków MRDPP. Rada podejmie uchwałę w sprawie ich wyznaczenia w trybie obiegowym.

Dużo czasu poświęcono na dyskusję o pracach komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert. Członkowie Rady wskazywali zarówno na swoje pozytywne i negatywne doświadczenia. Z uwagi na brak kworum uchwały dotyczące wyznaczenia osób do komisji opiniujących ofert w trwających i planowanych do ogłoszenia konkursach nastąpi w trybie obiegowym.

Na zakończenie poruszono kwestię zasad finansowania rozwoju kultury fizycznej na Mazowszu. Jeden z członków Rady zapowiedział złożenie petycji do Zarządu Województwa w sprawie rozważenia możliwości ich zmiany..

Termin kolejnego posiedzenia planowany jest 5 września 2018 r.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją