Przejdź do treści głównej

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-21, 11:34
archiwalne
CC0 Public Domain
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zachęcamy również do wskazania priorytetowych zadań publicznych na podstawie Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, które zostaną wpisane do paragrafu 6 ustęp 2 projektu Programu współpracy w 2019 roku.

Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 znajdują się w załącznikach, na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz ngo.um.warszawa.pl i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2018 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: ; lub
  • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, lub
  • faks 22 443 34 02.

 


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2018-05-21 do 2018-06-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją