Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Najnowsze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"

autor(ka): Iwona Matysiak
2018-05-16, 08:45
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Najnowsze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zagadnienia prawne związane m.in. Z działalnością gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nowymi obowiązkami rady gminy". Szkolenie odbędzie się 31 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

NAJNOWSZE ZMIANY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - ZAGADNIENIA PRAWNE ZWIĄZANE M.IN. Z DZIAŁALNOŚCIĄ GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NOWYMI OBOWIĄZKAMI RADY GMINY

Data: 31 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 17 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel i korzyści ze szkolenia: Nabycie wiedzy z zakresu nowych regulacji prawnych. Umiejętność w zakresie prawidłowego formułowania uchwał Rad Gminy, podniesienie wiedzy z zakresu procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane do: pracowników urzędów, radnych, członków i Przewodniczących Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), kandydatów na członków M/GKRPA, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący: Radca prawny, od lat związana z administracją publiczną. W swojej karierze zawodowej zajmująca się m.in. regulacjami prawnymi w zakresie polityki alkoholowej na etapie ich tworzenia jak i stosowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zagadnień prawnych związanych z ograniczaniem dostępności alkoholu, działalnością gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Autorka licznych prawnych artykułów związanych z analizami obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Program szkolenia:

 1. Omówienie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439. ), w tym:
 • Przedstawienie założenia nowelizacji.
 • Omówienie zmian, które dotyczą gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. wprowadzenie art. 25 a wskazującego na uprawnienie do przetwarzania poszczególnych wrażliwych danych na temat osób, wobec których prowadzone jest postępowanie w celu zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, bez zgody i wiedzy tych osób; omówienie nowej przesłanki społecznej tj: „uchylania się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny”.
 • Wskazanie pojawiających się wątpliwości.
 1. Omówienie ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz.2245), w zakresie jakim wprowadziła zapis o zarządzaniu przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego.
 2. Omówienie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym:
 • Przedstawienie założenia nowelizacji.
 • Omówienie nowych zasad wydawania uchwał przez radę gminy w zakresie: określania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta).
 • Rola jednostek pomocniczych w procesie podejmowania uchwał rady gminy.
 • Ograniczenia godzinowe sprzedaży napojów alkoholowych – kogo dotyczą? Czy są godzinami sztywnymi? Czy należy je koniecznie wprowadzać?
 • Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym – definicja miejsca publicznego, odstępstwo od zakazu, jak prawidłowo formułować odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.
 • Kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży, kiedy stosujemy kryteria, jak mierzyć odległości, analiza wątpliwości.
 • Nowa definicja zezwolenia cateringowego.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2018-07-31
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 23

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

szkolenia@frdl.org.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • wychowanie