Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Wywiad rodzinny środowiskowy w praktyce jednostek pomocy społecznej"

autor(ka): Marcin Wielgus
2018-05-16, 08:45
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Wywiad rodzinny środowiskowy w praktyce jednostek pomocy społecznej". Szkolenie odbędzie się 26 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

WYWIAD RODZINNY ŚRODOWISKOWY W PRAKTYCE JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Data: 26 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 12 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel i korzyści ze szkolenia:

 1. Uzupełnienie wiedzy na temat stosowania narzędzia wywiady rodzinnego środowiskowego w praktyce pracy socjalnej.
 2. Uspójnienie interpretacji zapisów w treści wywiadu rodzinnego środowiskowego.
 3. Wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie stosowania narzędzia wywiady rodzinnego środowiskowego.

Adresaci szkolenia: Pracownicy socjalni miejskich, gminnych i miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Prowadzący: Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku - metodyk pracy socjalnej na stanowisku asystenta w Zakładzie Pracy Socjalnej UMCS w Lublinie. W latach 2007-2014 ekspert MPiPS w zakresie standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej. Od 2015 roku biegły NIK ds. kontroli samorządu gminy i powiatu w obszarze pomocy społecznej i polityki społecznej. Od lipca 2017 roku certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki i geneza powstawania narzędzia wywiadu.
 2. Podstawa prawna stosowania wywiadu rodzinnego środowiskowego.
 3. Osoby uprawnione do przeprowadzania wywiadu rodzinnego środowiskowego.
 4. Dwa wymiary stosowania narzędzia:
  1. Praca socjalna (wywiad, jako narzędzie diagnozy społecznej).
  2. Postępowanie administracyjne (wywiad, jako dowód w postępowaniu administracyjnym).
 5. Terminy przeprowadzania wywiadów rodzinnych w procesie pracy socjalnej i postępowaniu administracyjnym oraz czas, miejsce i warunki prowadzenia wywiadu oraz dokumentowanie sytuacji odmowy przeprowadzenia wywiadu.
 6. Charakterystyka narzędzia wywiadu ze szczególnym uwzględnieniem jego części
  oraz standardu kwestionariusza (formularza).
 7. Zasady profesjonalnego przeprowadzania wywiadu rodzinnego środowiskowego z wykorzystaniem obowiązującego formularza - zasady dokumentowania faktów i informacji uzyskanych w trakcie wywiadu.
 8. Dokumentowanie pracy socjalnej w treści wywiadu rodzinnego środowiskowego.
 9. Materiały i dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia wywiadu, w tym załączniki do wywiadu.
 10. Archiwizowanie wywiadów rodzinnych środowiskowych i udostępnianie innym podmiotom.
 11. Analiza problemów w zakresie przeprowadzania wywiadów rodzinnych środowiskowych zgłaszanych przez pracowników. Podsumowanie, dyskusja i wnioski.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2018-07-26
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 26

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

biuro@frdl.mazowsze.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • polityka społeczna
 • rodziny