Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu: Przeciwdziałanie ubóstwu

autor(ka): Paweł Kowalski
2018-05-16, 09:37
archiwalne
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w latach 2018-2020 r. zadania publicznego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 742/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia realizacji zadania. Zadanie "Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym"

W ramach konkursu złożono łącznie 7 ofert na realizację zadania publicznego. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 4 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 4 zadań publicznych.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Nowogrodzka 62A, 02-002 warszawa, woj. Mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-05-16 do 2018-06-30
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka 62A, 02-002 warszawa, woj. Mazowieckie

Tel.:

(22) 622 42 32 w. 63

E-mail:

pawel.kowalski@mcps.com.pl

Www:

http://www.mcps.com.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • rodziny