Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

autor(ka): Katarzyna Kucharska
2018-05-16, 09:32
archiwalne
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 741/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania. Zadanie „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowane na podstawie umów rocznych i 3-letnich.

W ramach konkursu złożono łącznie 62 oferty na realizację zadania publicznego. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 20 ofert.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 42 oferty. Dofinansowanie przyznano na realizację 16 zadań publicznych.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, 00-002 Warszawa, woj. Mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-05-16 do 2018-06-30
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

ul. Nowogrodzka 62 A, Warszawa, woj. Mazowieckie

Tel.:

22 622 42 32 wew. 63

E-mail:

katarzyna.kucharska@mcps.com.pl

Www:

http://www.mcps.com.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie przemocy
  • rodziny