Przejdź do treści głównej

Organizacje pozarządowe dla warszawskich uczniów

autor(ka): Urząd m.st. Warszawy - Wydział Prasowy
2018-04-23, 16:41
Ponad 150 organizacji pozarzdowych prowadzi kilkaset projektów w szkołach
Projekty obywatelskie, varsavianistyczne, przeciwdziałające przemocy, uczące bezpiecznego korzystania z mediów i nowych technologii czy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. W latach 2006-2017 stołeczny ratusz przeznaczył ponad 75 mln zł na programy organizacji pozarządowych skierowane do uczniów.

– Sukcesy warszawskich uczniów są możliwe również dzięki partnerom naszej edukacji, czyli organizacjom pozarządowym. Trzeci sektor jest jednym z kluczowych elementów społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego państwa. Chcemy, by nasza młodzież była aktywna społecznie, miała kontakt z organizacjami pozarządowymi i je współtworzyła – mówi Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydent m.st. Warszawy i dodaje – Teraz, w trakcie zmian w polskiej oświacie, projekty organizacji są szczególnie ważne, ponieważ uzupełniają pracę szkół.

Organizacje pozarządowe, działające w sferze oświaty i wychowania są ważnym partnerem dla szkół zarówno przy realizacji podstawy programowej, oferty pozalekcyjnej, jak również przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych.

Organizacje pozarządowe w edukacji

W latach 2006-2017 stołeczny ratusz przeznaczył ponad 75 mln zł na projekty organizacji pozarządowych skierowane do dzieci i młodzieży. Co roku ponad 150 organizacji pozarządowych prowadzi kilkaset projektów, z których korzysta ok. 13 tys. dzieci i młodzieży. W 2018 r. przeznaczymy na ten cel blisko 8,5 mln zł.

– Organizacje zapewniają uczniom dostęp do najnowszych wyników badań oraz profesjonalnego sprzętu, prowadzą innowacyjne programy obywatelskie, varsavianistyczne, przeciwdziałające przemocy i pomagające w adaptacji uczniów cudzoziemskich, uczą bezpiecznego korzystania z mediów i nowych technologii, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i kształtowaniu otwartych, zaangażowanych społecznie postaw – mówi Bartłomiej Włodkowski z Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. edukacji i prezes fundacji AVE. Organizacje oferują również atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne w wyspecjalizowanych dziedzinach, jak konserwacja zabytków, astronomia czy szkutnictwo. Uczą dzieci pracy w grupie, kultury dialogu, kształtują umiejętności liderskie, otwierają na seniorów i uwrażliwiają na potrzeby osób z mniejszymi szansami. To cenne kompetencje, niezwykle potrzebne w życiu społecznym i zawodowym. Większość przedsięwzięć ma charakter interdyscyplinarny i łączy różne dziedziny wiedzy i życia.

Podsumowanie współpracy i katalog dobrych praktyk

„POZARZĄDOWO dla SAMORZĄDOWYCH. Projekty organizacji pozarządowych dla uczniów warszawskich szkół” – to publikacja przedstawiająca ponad dziesięcioletnią finansową i pozafinansową współpracę organizacji pozarządowych i samorządu w zakresie edukacji. W książce jest zbiór 41 różnych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe dla uczniów warszawskich szkół i przedszkoli. Wśród nich są atrakcyjne pokazy naukowe połączone z eksperymentami i doświadczeniami, cykle warsztatów twórczych, nowatorskie przedsięwzięcia varsavianistyczne, przedsięwzięcia uczące tolerancji i przeciwdziałające przemocy, animacje wielokulturowe, projekty przygotowujące młodych ludzi do wyboru zawodu i mobilności na rynku pracy, uniwersytety dzieci, tematyczne obozy wakacyjne i wiele innych. Książka dedykowana jest dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom i rodzicom. Ma zachęcić do wykorzystania potencjału stołecznych organizacji pozarządowych.


Źródło: Urząd m.st. Warszawy - Wydział Prasowy
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • oświata
  • rodziny
  • współpraca z administracją
  • wychowanie