Przejdź do treści głównej

Warszawa dla powstańców: miasto przewiduje konkurs ofert

autor(ka): opr. red.
2018-04-18, 15:44
http://www.sxc.hu/photo/890516
Już w tym roku zostanie uruchomiona placówka (przy ul. Nowolipie 22), której funkcją będzie udzielenie wsparcia powstańcom. Realizacja tego zadania zostanie powierzona organizacji pozarządowej, która zostanie wybrana w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Składane projekty konkursowe obejmować powinny następujące działania:

- dostosowanie lokalu do potrzeb osób korzystających z domu dziennego wsparcia. Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych powinno uwzględniać potrzeby określone podczas konsultacji społecznych dotyczących zaplanowania domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich w budynku mieszczącym się przy ul. Hrubieszowskiej 9.

- dotarcie z informacją i zaproszeniem do korzystania z usług domu dziennego wsparcia do żołnierzy powstania warszawskiego mieszkających na terenie m.s.t Warszawy żyjących w izolacji i potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.

- wsparcie żołnierzy powstania warszawskiego mieszkających na terenie m.s.t Warszawy żyjących w izolacji i potrzebujących szeroko rozumianej pomocy. Wsparcie grupy docelowej polegać powinno na realizacji działań odpowiadających indywidualnym potrzebom wybranych osób w zakresie ich codziennego funkcjonowania takich jak: opieka, ciepłe posiłki, stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań, przestrzeni do odpoczynku, możliwości konsultacji prawnych i psychologicznych, zajęć usprawniających, dostępu do informacji o ofercie pomocy społecznej w m.st. Warszawie, zapewnienie drobnych napraw.

- organizowanie działań sprzyjających podtrzymywaniu i nawiązywaniu relacji społecznych, w tym międzypokoleniowych.

Już obecnie na rzecz powstańców pracują, dotowane przez miasto, organizacje i fundacje. Jest ich 5:

- Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,

- Fundacja Cultura Memoriae,

- Fundacja Pomoc Potrzebującym,

- Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich,

- Fundacja ART.


Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • seniorzy