Przejdź do treści głównej

WRP w kwietniu: Kąpieliska i sprawy różne [relacja]

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz, oprac. ngo.pl
2018-04-16, 00:20
Grafika: Grzegorz Laszuk
Utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz sporo spraw różnych: kwietniowe posiedzenie Warszawskiej Rady Pożytku przebiegło w iście wiosennym nastroju.

Wniosek o utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Pierwszą sprawą kwietniowego posiedzenia WRP był wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów o pozytywne zaopiniowanie wniosku do Rady m.st. Warszawy o utworzenie trzech miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli o nazwach: Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie I, II i III.

Grażyna Sienkiewicz z Biura Ochrony Środowiska tlumaczyłam, że wniosek jest związany ze zmianami w ustawie Prawo wodne, które nakładają na Radę Gminy obowiązek wydania zgody na miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Miejsce, o którym mowa już i tak jest wykorzystywane w taki sposób przez mieszkańców, chodzi więc tylko o spełnienie wymogów ustawy. Jako że zakłada ona, iż maksymalny czas funkcjonowania takiego miejsca to trzydzieści dni, postanowiono utworzyć trzy osobne lokacje. Grażyna Sienkiewicz zaznaczyła też, że utworzenie kąpielisk zapewnia ochronę: będzie między innymi kontrolowana jakość wody.

Andrzej Trzeciakowski, który bardzo dobrze zna to miejsce przyznał, że jest ono regularnie sprzątane, są toalety, a mieszkańcy bardzo chętnie przychodzą tam wypoczywać. Tym bardziej, że to jedno z ostatnich bezpłatnych kąpielisk. Zauważył jednak, że jednocześnie dochodzi tam do degradacji natury, chociażby poprzez niszczenie drzew i palenie ognisk. Do tego Jeziorko Czerniakowskie z roku na rok wysycha i niedługo w ogóle zniknie. Stąd pytanie, co Miasto robi w tej sprawie: mimo wielu rozmów i planów, by zasilić je wodą zewnętrzną, do tej pory sytuacja się nie zmieniła.

Grażyna Sienkiewicz odpowiedziała, że terenem tym zajmuje się Dzielnica, różne działania są podejmowane, ale rzeczywiście problem wciąż jest. W związku z tym wiceprezydent m.st. Warszawy, Włodzimierz Paszyński, zaproponował zorganizowanie spotkania z różnymi miejskimi instytucjami, aby porozmawiać na temat Jeziorka Czerniakowskiego i tego, w jaki sposób można je uratować. Niektórzy członkowie WRP wyrazili chęć pojawienia się na takim spotkaniu. Następnie WRP pozytywnie zaopiniowała wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów.

Wiele spraw różnych

Ewa Kolankiewicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgłosiła sprawę przeniesienia środków finansowych w Centrum Komunikacji Społecznej z konkursu na zakup usług w ramach zamówień publicznych. Kolejny już rok organizowany jest konkurs "Samorządna młodzież", w ramach którego NGO pracują z młodymi ludźmi, by ci składali projekty do budżetu partycypacyjnego. Zmieniło się jednak prawo dotyczące budżetu obywatelskiego, przygotowywane są różnorakie zmiany i nie wiadomo w związku z tym, kiedy wystartuje kolejna edycja budżetu. Dlatego też nie można ogłosić konkursu, bo organizacja pozarządowa nie mogłaby realizować powierzonych jej działań. Tryb zamówień publicznych jest do tego szybszym sposobem na przekazanie pieniędzy. Wniosek dostał pozytywną opinię Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających. WRP również wydała taką opinię.

Tomasz Harasimowicz chciał się dowiedzieć, czy wiadomo coś na temat uchwały krajobrazowej: na jakim etapie są prace i kiedy można się jej spodziewać. Ewa Kolankiewicz odpowiedziała, że prace nad dokumentem są zaawansowane, można przeczytać też już raport z konsultacji społecznych i zgodnie z planem ma on zostać przedstawiony Radzie m.st. Warszawy w III kwartale 2018 roku. Nim się to stanie, uchwała zostanie też omówiona na jednym z posiedzeń WRP.

Tomasz Harasimowicz pytał także o to, czy Warszawa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadzi zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Ewa Kolankiewicz obiecała, że dowie się, jak kwestia ta została rozwiązana na ostatnim posiedzeniu Rady m.st. Warszawy i wyśle członkom WRP informację. Trzecią sprawą poruszoną przez Tomasza Harasimowicza była potrzeba stworzenia helpdesku (biura pomocy) do systemu Witkac, gdyż można obecnie tylko napisać maila, a odpowiedzi są – jego zdaniem – mało satysfakcjonujące. Do tego system jest niedoskonały w związku z procedurą małych grantów. Ewa Kolankiewicz przyznała, że procedura ta jest aktualizowana i wkrótce będzie gotowa.

Z kolei Dariusz Jarosiński spytał, co się wydarzyło w związku z omawianą na poprzedniej Radzie sprawą konkursu związanego z Centrum Sztuki Włączającej. Andrzej Trzeciakowski zrelacjonował spotkanie BKDS ds. Edukacji, podczas którego odbyła się burzliwa dyskusja z wieloma merytorycznymi zastrzeżeniami. Komisja jednogłośnie postanowiła dać negatywną opinię temu ogłoszeniu konkursowemu. Joanna Szwajcowska z Biura Kultury m.st. Warszawy zapewniła, że Biuro bierze pod uwagę wszystkie negatywne opinie i obecnie zastanawia się, co dalej robić. W grę wchodzi między innymi rezygnacja z tego konkursu.

Drugą sprawą poruszoną przez Dariusza Jarosińskiego była kwestia ewentualnego spotkania na temat budżetu partycypacyjnego. WRP miała różnego rodzaju pytania i wątpliwości do tego mechanizmu. Ewa Kolankiewicz przekazała WRP prośbę Rady Budżetu Partycypacyjnego o sprecyzowanie tematu takiego spotkania. Po krótkiej dyskusji WRP uznała, że skoro cały czas trwają rozmowy na temat nowego kształtu budżetu, nie ma potrzeby obecnie się spotykać. Ewa Kolankiewicz zaprosiła wszystkich chętnych do wzięcia udziału we wstępnych konsultacjach, podczas których wypracowywane będą różne nowe rozwiązania w budżecie. Zaproponowała też, że WRP będzie informowana o postępie prac. WRP będzie musiała też zaopiniować ostateczną wersję uchwały w tej sprawie.

Na koniec Marta Lewandowska zasygnalizowała, że niemal zakończyły się prace nad kodeksem dobrych praktyk współpracy domów kultury z organizacjami pozarządowymi. Rozmowy na ten temat trwały ponad półtora roku i obecnie dokument ten ma być powoli promowany i upowszechniany. Zapowiedziała spotkanie poświęcone kodeksowi dla różnych ciał dialogu, zachęcając członków WRP do udziału w nim i prosząc o przekazywanie tej informacji dalej. Andrzej Mrowiec poprosił, by zainteresowane Komisje Dialogu Społecznego otrzymały obecną wersję dokumentu przed spotkaniem, aby mogły się z nim zapoznać. Marta Lewandowska obiecała, że o to zadba.

 

Kolejne posiedzenie WRP odbędzie się 16 maja 2018 roku.

 

Dowiedz się, czym jest Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego w materiale Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • ekologia, środowisko
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • miasto
 • ochrona przyrody
 • partnerstwo
 • partycypacja
 • rekreacja
 • rozwój regionalny
 • współpraca z administracją
 • zasoby wodne