Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Kwalifikowanie wydatków na etapie wdrażania projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego"

autor(ka): v
2018-04-10, 08:54
bezpłatne
archiwalne
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest szczegółowe omówienie praktycznych aspektów kwalifikowalności wydatków na etapie wdrażania projektów. Najbliższe szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2018 roku od 9:30 do 15:30 w Warszawie.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest szczegółowe omówienie praktycznych aspektów kwalifikowalności wydatków na etapie wdrażania projektów.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 13 kwietnia do godziny 11.00. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, w tym materiały szkoleniowe i wyżywienie. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Program szkolenia

  • 9:30-10:00 Rejestracja uczestników;
  • 10:00-11:20 Kwalifikowalność wydatków w Regionalnym Programie Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – zasady ogólneramy czasowe kwalifikowalności; zasięg geograficzny kwalifikowalności; ocena kwalifikowalności projektu; zasada faktycznego poniesienia wydatku. Dokumentowanie wydatków i obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów – zapewnienie ścieżki audytu; uproszczone metody rozliczania wydatków: koszty pośrednie i kwoty  ryczałtowe; Zakaz podwójnego finansowania. Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjenta. Kwalifikowalność działań;
  • 11:20-11:30 Przerwa;
  • 11:30-12:40 Praktyczne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie  wdrażania projektów:wkład własny pieniężny i niepieniężny; zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty; koszty związane z angażowaniem personelu – stosunek pracy, samozatrudnienie, inne; projekty z pomocą de minimis;
  • 12:40-12:50 Przerwa;
  • 12:50-14:00 Praktyczne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie wdrażania projektów: zasada racjonalności i efektywności ponoszenia wydatków. zasada konkurencyjności. kwalifikowalność wydatków a zasada trwałości projektu;
  • 14:00-14:30 Obiad;
  • 14:30-15:30 Indywidualne konsultacje.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Data wydarzenia: 2018-04-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • księgowość