Przejdź do treści głównej

Warszawa wspiera rozwój wolontariatu

autor(ka): Urząd m.st. Warszawy
2018-04-10, 14:00
użytkownik
archiwalne
Rozwój i promocja wolontariatu przez m.st. Warszawę jest realizowana w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcyjnymi ofertami dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu.

- Od 2016 roku realizujemy w naszym mieście innowacyjny na skalę Polski projekt "Ochotnicy warszawscy". W jego ramach podejmowane są różnorodne działania, zakładające m.in. promocję zaangażowania społecznego wśród mieszkańców miasta, integrację stołecznego środowiska wolontariatu oraz wzmacnianie kompetencji organizatorów wolontariatu i wolontariuszy – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Jednym z głównych narzędzi projektu jest portal www.ochotnicy.waw.pl, na którym organizatorzy wolontariatu mogą bezpłatnie zamieszczać swoje oferty rekrutacyjne, a potencjalni wolontariusze mają kilka możliwości ich wyszukiwania.

Już po raz kolejny, w ramach poszerzania kompetencji wolontariuszy i organizatorów wolontariatu (którymi mogą być warszawskie instytucje miejskie i organizacje pozarządowe), „Ochotnicy warszawscy” zapraszają do bezpłatnego korzystania z różnorodnej oferty programów wsparcia i rozwoju, w ramach których w 2018 roku odbędą się liczne szkolenia, konsultacje, debaty i inne spotkania tematyczne. Programy zostały przygotowane we współpracy z partnerami projektu.

Osoby, które są aktywnie zaangażowane w działalność wolontariacką w swojej organizacji czy instytucji mają także okazję wziąć udział w Akademii Liderów Wolontariatu – programie szkoleniowym dla wolontariuszy-liderów, którzy wyróżniają się szczególną inicjatywą i chęcią rozwijania swoich działań. W ramach Akademii uczestnicy, poza udziałem w warsztatach, wypracują i zrealizują autorski projekt społeczny, przy wsparciu mentorów i grantu finansowego. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do wtorku, 17 kwietnia.

Każdy wolontariusz współpracujący z warszawskim sektorem pozarządowym lub instytucją miejską, może uczestniczyć w programie szkoleniowym „Pomagam-Zyskuję”. Poprzez udział w szkoleniach wolontariusze zyskują możliwość pogłębienia wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności. W ubiegłym roku z „Pomagam-Zyskuję” skorzystało ponad 300 wolontariuszy z 74 warszawskich instytucji i organizacji pozarządowych. Wolontariusze szkolili się m.in. z wystąpień publicznych, animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży czy ochrony danych osobowych. Zeszłoroczni wolontariusze-uczestnicy „Pomagam-Zyskuję” chwalili sobie udział w szkoleniach za ich wysoki poziom merytoryczny, dobrą atmosferę oraz profesjonalizm prowadzących. W tegorocznym harmonogramie szkoleń znajdują się także takie tematy jak: komunikacja interpersonalna, umiejętności liderskie oraz zarządzanie sobą w czasie.

Na dedykowane wsparcie mogą również liczyć wolontariusze, którzy są na co dzień związani z placówkami opiekuńczo-leczniczymi oraz hospicjami. Dzięki współpracy Centrum Alzhaimera z „Ochotnikami warszawskimi” dla wolontariuszy (a także kandydatów na wolontariuszy!) powstał program „Wspieraj dobrze”, w którego skład wchodzą specjalistyczne szkolenia, a także superwizje.

Podmioty współpracujące z wolontariuszami mogą liczyć na szeroki wachlarz propozycji

W ramach „Ochotników warszawskich” na propozycje wspierające rozwój wolontariatu mogą liczyć warszawskie podmioty współpracujące z wolontariuszami. To z myślą o nich został raz jeszcze opracowany program, z którego w 2017 roku skorzystało przeszło 530 osób z 220 instytucji i organizacji. W tym roku przygotowano z myślą o nich szkolenia, spotkania branżowe, debaty, poradnictwo i konsultacje indywidualne, staże, a także dwa konkursy. Do udziału w przygotowanych działaniach zapraszani są zarówno początkujący koordynatorzy wolontariuszy, poszukujący sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych czy komunikacyjnych, jak i koordynatorzy-weterani, chcący zgłębić wybrane zagadnienia i poznać nowe trendy w wolontariacie. Spotkania w gronie innych organizatorów wolontariatu już w poprzednim roku okazały się być doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów, podejmowania wymagających współpracy tematów, jak i wymiany doświadczeń.

Działaniami, które wesprą rozwoju wolontariatu w instytucjach miejskich, objęte zostaną ponadto biblioteki, domy kultury, domy pomocy społecznej, jak i szkoły. Instytucje te zostały zaproszone do programów, których celem jest przekazanie w ich ręce wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne, dla każdej instytucji, możliwości i sposoby jej funkcjonowania. To programy, w ramach których „Ochotnicy warszawscy” współpracują nie tylko z koordynatorami, ale z wszystkimi pracownikami placówek, dzięki czemu wolontariusze będą w przyszłości cieszyć się owocną współpracą z organizatorami. W działaniach bierze udział 25 bibliotek, 23 domy kultury, 3 domy pomocy społecznej, a także (do czerwca) 20 szkół.

Głównymi partnerami projektu „Ochotnicy warszawscy” są Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, Fundacja Szkoła Liderów, Fundacja Civis Polonus oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

O szczegółach wszystkich powyższych działań można dowiedzieć się więcej na stronie www.ochotnicy.waw.pl w zakładce „szkolenia” oraz „aktualności”. Bieżące informacje o projekcie są umieszczane również na profilu www.facebook.pl/ochotnicywarszawscy.


LOGO

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Data wydarzenia: do 2018-04-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja obywatelska
  • wolontariat
  • wolontariusze
  • współpraca z administracją