Przejdź do treści głównej

VII posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji [relacja]

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-26, 12:59
21 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w godz. 12.00-14.15 odbyło się VII posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Obecnych było 10 z 18 członków Rady.

Początek spotkania miał charakter organizacyjny: Członkowie Rady przyjęli porządek obrad oraz zatwierdzili protokół z posiedzenia 31 stycznia 2018 r.

Pierwszy merytoryczny punkt posiedzenia dotyczył udziału sektora organizacji pozarządowych we wdrażaniu funduszy unijnych, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na pytania i wątpliwości Rady odpowiadała Kierownik Biura Programowania EFS w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

W kolejnej części posiedzenia Rada wyznaczyła przedstawicieli do 13 komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego skierowanych do organizacji pozarządowych. Rada omówiła również pierwsze doświadczenia z funkcjonowania generatora ofert (Witkac.pl) w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rada objęła również patronatem „I Mazowieckimi Dniami Techniki” organizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszeni Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz w Warszawie.

Stałymi punktami posiedzenia były informacje dotyczące:

  • uchwał podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie obiegowym;
  • udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • uczestnictwa przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pracach innych zespołów i rad w szczególności: Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Komitetu Monitorującego RPO WM, Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW.

Termin kolejnego posiedzenia planowany jest 23 maja 2018 r.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją