Przejdź do treści głównej

Skonsultujmy Program Dialog. To szansa dla NGO!

autor(ka): Marta Lewandowska dla opinie.ngo.pl
2018-03-22, 03:00
LEWANDOWSKA: Siła tego programu będzie zależała od tego, w jaki sposób będzie wdrażany, czy sam Program Dialog będzie wcielany w życie w dialogicznej konwencji. Już dziś możemy w tym pomóc, biorąc udział w konsultacjach.

To symboliczne, że jednym z pierwszych programów stworzonych w ramach Strategii #Warszawa2030 jest właśnie Program Dialog. I jest to symbol, który cieszy. O ile Strategia opowiada o tym, jakiej Warszawy chcemy, o tyle Program Dialog odpowiada na równie ważne pytanie o to, w jaki sposób będziemy ją budować. I jest to odpowiedź wyraźna: będziemy ją tworzyć w dialogu – czyli z uwzględnieniem różnych perspektyw, nie przesądzając z góry wielu rzeczy, reagując na zmieniającą się rzeczywistość. To ważne i budujące.

Dialog bez wygranych i przegranych

W dokumencie jest zresztą jasno powiedziane, że są różne dialogi: jest dialog publiczny i dialog obywatelski. Program Dialog będzie się koncentrował na rozwoju i prowadzeniu dialogu publicznego, czyli tego, w którym mogą brać udział wszyscy i który jest skoncentrowany na mieszkańcach. Równocześnie nie możemy zapominać o dialogu obywatelskim – administracji z organizacjami pozarządowymi. Będę się więc przyglądała temu programowi z perspektywy relacji między dialogiem publicznym i obywatelskim. Powinny się widzieć, wspierać i czerpać z siebie nawzajem, a nie stawać w kontrze do siebie czy rywalizować. Pytanie o to, jak to osiągnąć, jest istotne zarówno w kontekście samego Programu Dialog, jak i programu współpracy miasta i organizacji pozarządowych.

Czytając zaproponowany dokument, myślę też o różnych grupach społecznych oraz o sile ich głosu i wpływu, jaki mają. Przyglądając się procesom konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego oraz innych partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji, dostrzegam, że w ich ramach póki co to silniejszy wygrywa. Efektywny wpływ na decyzje mają ci interesariusze, którzy mają więcej zasobów, władzy, wpływu, narzędzi komunikowania. Musimy szukać rozwiązań, które sprawią, że słyszalny będzie również głos słabszych, mniej licznych, w mniejszym stopniu dysponujących dostępem do mediów czy władzy. Mam nadzieję, że Program Dialog będzie pomagał je znaleźć. Jeszcze bardziej życzyłabym sobie, żeby pomagał tworzyć sytuację, w której w ogóle nie będziemy mówić o tym, że ktoś przy podejmowaniu decyzji wygrał lub przegrał, tylko sprawiał, że będziemy widzieli dialog jako wartość samą w sobie, że będziemy chcieli się spotykać, zobaczyć, usłyszeć, zrozumieć inne perspektywy.

NGO, zabierzcie głos!

Jak widać, mam duże nadzieje związane z tym programem. Jednocześnie jestem absolutnie przekonana, że jego siła – jak chyba żadnego innego dokumentu programowego czy strategicznego – będzie zależała od tego, w jaki sposób będzie wdrażany. Kluczem do sukcesu będzie to, żeby sam Program Dialog był wcielany w życie w dialogicznej konwencji – by był poddawany rewizji i namysłowi, by odpowiadał na rzeczywistość i zróżnicowane potrzeby.

 

 

Możemy w tym pomóc, biorąc udział w konsultacjach i już dziś dając znać, co jest i będzie dla nas ważne przy wdrażaniu dokumentu. Warto, żebyśmy również jako środowisko organizacji zgłosili uwagi związane z tymi dwiema perspektywami, o których mówię: relacji między dialogiem publicznym i obywatelskim oraz wzmacniania siły głosu grup mniejszościowych. Bardzo bym chciała, żeby dokument przeczytały ciała dialogu: Komisje Dialogu Społecznego – branżowe i dzielnicowe – Forum Komisji Dialogu Społecznego czy Warszawska Rada Pożytku. Musimy pokazać, że zależy nam na refleksji nad tym, jak stworzyć sieć powiązań między dialogiem publicznym a systemem dialogu obywatelskiego, który istnieje i działa.

Jednocześnie to organizacje mają często dostęp do wiedzy i do rozumienia tego, czyj głos jest słyszalny, oraz tego, co pomogłoby wzmocnić słabiej słyszalne grupy. To NGO często je reprezentują, występują w ich imieniu. Liczę więc także na to, że organizacje zrzeszające czy działające w imieniu różnych grup społecznych zaproponują odpowiednie rozwiązania.

Ten program to szansa. Również od nas zależy, czy zostanie należycie wykorzystana.

 

Masz zdanie na temat pozarządowego życia Warszawy lub innych warszawskich spraw? Czekamy na Wasze komentarze i opinie (maks. 4500 znaków) plus zdjęcie na adres: .

 

Marta Lewandowska – Fundacja Kultury Dialogu.

Opr.: Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl ()


Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGOJakie wyzwania przed nim stoją. Przeczytaj debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • rzecznictwo, lobbing
  • społeczeństwo obywatelskie
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją