Przejdź do treści głównej

Warszawa. Kurs "Excel w działach HR"

autor(ka): Anna Kwiat
2018-03-14, 08:45
płatne
archiwalne
Szkolenie jest dla osób, które pracują w działach HR, zajmujących się kadrami i płacami, które w codziennej pracy wykorzystują arkusz kalkulacyjny MS Excel, zajmują się controllingiem personalnym, znają podstawowe formuły i podstawy formatowania komórek w MS Excel. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 22-23 marca 2018 w Warszawie. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Program szkolenia

1. Powtórzenie podstaw programu MS Excel:

- wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,

- szybki sposób na wpisywanie danych z użyciem skrótów klawiaturowych,

- wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,

- kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,

- parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,

- malarz formatów,

-formatowanie za pomocą Tabel Danych.

- poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do:

- kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,

- formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,

- uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe:

- formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,

- szukanie błędu w formule obliczającej VAT,

- paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,

- wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,

- tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu:

- zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,

- sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Formuły i funkcje wykorzystywane w pracy działu HR z MS Excel:

- adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),

- przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych suma, średnia, max, min, ile.liczb,

- funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,

- funkcje statystyczne i matematyczne jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,

- funkcja wyszukiwania pionowo– proste wykorzystanieli>

- funkcje finansowe – pmt, pv, fv – proste wykorzystanie,

- składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Obliczenia i funkcje na datach:

- metody formatowania dat,

- różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,

- wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,

- funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Praca z tekstami, przetwarzanie teksów, funkcje tekstowe:

- funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,

- poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,

- rozdzielanie tekstów według ilości znaków,

- rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie sumy pośrednie:

- praca z narzędziem sumy pośrednie,

- sumowanie po kilku kategoriach.

9. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Konsolidacja danych i łączenie danych.

11. Tworzenie i edycja wykresów:

- zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,

- tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,

- ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,

- szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,

- wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,

- wykres z dwiema osiami,

- formatowanie wykresów,

- tworzenie obiektów typu SmartArt.

12. Analiza i wyszukiwanie danych w MS Excel:

- sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,

- wielopoziomowe sortowanie danych księgowych,

- narzędzie Autofiltr,

- filtr niestandardowy,

- filtrowanie z użyciem znaku *,

- polecenie Znajdź/Zamień.

13. Podstawy tworzenia i pracy z tabelami przestawnymi. Narzędzia analizy danych:

- wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna,

- zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,

- grupowanie danych w tabeli przestawnej,

- filtrowanie danych w tabeli przestawnej.

14. Zaawansowane ustawienia drukowania:

- widoki: podgląd podziału stroni układ strony,

- ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,

- ukrywanie wierszy i kolumn,

- podział na strony, numerowanie stron,

- niestandardowe nagłówki, stopki,

- drukowanie wykresów,

- drukowanie dużych tabel,

- drukowanie komentarzy,

- powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

15. Wprowadzenie do makr:

- rejestrowanie makra,

- przypisanie makra pod przycisk.

16. Praktyczne aspekty:

- obliczenie rotacji pracowników,

- analiza kosztów zatrudnienia za pomocą tabel przestawnych,

- analiza ocen okresowych.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-hr,s2,286.html


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-03-22 do 2018-03-23
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

124218754

E-mail:

biuro@cognity.pl

Www:

https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-hr,s2,286.html 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nowe technologie