Przejdź do treści głównej

FKDS. Nowa formuła, znane tematy, czas na rozmowy [wywiad]

autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels
2018-03-13, 05:45
Anna Czyżewska, fot. Rafał Gębura
W miejsce Forum Dialogu Społecznego (FDS) będziemy mieć w Warszawie Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). Pierwsze spotkanie FKDS odbędzie się już w marcu. Czym się będzie różnić od FDS, kto może w nim wziąć udział, czego będzie można się podczas tego spotkania dowiedzieć – opowiada Anna Czyżewska z Federacji Mazowia, jedna z animatorek komisji dialogu społecznego w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).

Skąd wziął się pomysł, aby zmienić formułę działania Forum Dialogu Społecznego?

Anna Czyżewska, Federacja Mazowia: – Przez wiele lat działało w Warszawie Forum Dialogu Społecznego (FDS) – ciało, które na początku służyło porozumieniu, dialogowi pomiędzy organizacjami i Miastem. Po pewnym czasie tę funkcję przejęła Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Wtedy FDS stało się miejscem, w którym przedstawiciele różnych komisji dialogu społecznego mogli się spotykać i rozmawiać o tym, jak działają, z czym mają problemy, co im się udaje.

Zeszłoroczne badanie „Miasto w dialogu” pokazało, że nie wszystkie komisje dialogu społecznego w Warszawie biorą udział w pracach Forum i nie wszystkie odnajdują się w tej formule. Stąd propozycja, aby wprowadzić zmiany. Aby nie było to comiesięczne spotkanie osób, które przedstawiają sytuację swojej komisji, ale żeby w jakiś sposób tę pracę zdynamizować, jeszcze przed spotkaniem określić tematy, którymi Forum się zajmie – tak, aby osoby, które planują przyjść, wiedziały z czym się tam spotkają.

W rekomendacjach Miasta w dialogu zaproponowano, aby to Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) organizowało to wydarzenie. Te wszystkie propozycje zostały włączone do Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Dlatego teraz my, jako animatorki KDS-ów w projekcie SCWO, przygotowujemy pierwsze posiedzenie nowego Forum.

Na czym konkretnie polegają zmiany?

A.Cz.: – Do udziału w spotkaniu, tak jak było to w przypadku Forum Dialogu Społecznego, zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich dzielnicowym i branżowych komisji dialogu społecznego. Posiedzenia zwołuje Pełnomocniczka Prezydent m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale to my, jako SCWO, organizujemy całość. Przez rok naszej pracy z komisjami zauważyłyśmy szereg zagadnień, które łączą komisje i warto stworzyć ich członkom i członkiniom okazję, aby mogli na te tematy podyskutować, podzielić się swoimi doświadczeniami. Dlatego najbliższe spotkanie będzie miało dwa moduły. Pierwszy – panelowy, tematycznym, który będzie dotyczył działalności wszystkich komisji w Warszawie. Drugi to będą spotkania stolikowe, w których proponujemy różne tematy do wspólnej dyskusji i pracy. Dobierając te tematy staramy się , aby każda osoba, która przyjdzie mogła znaleźć coś dla siebie.

21 marca 2018 r. ma się odbyć pierwsze spotkanie Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS) w nowej odsłonie. Czy w tym spotkaniu może wziąć udział każdy członek komisji? Czy tylko osoby z prezydium komisji?

A.Cz.: – Komisje mogą wskazać swoich przedstawicieli lub przedstawicielki do FKDS-u, ale zapraszamy też osoby, które zainteresują się tematami przez nas proponowanymi. Jeżeli w module stolikowym kilka tematów będzie interesujących dla konkretnej komisji, zapraszamy kilka osób. To wydarzenie służy przede wszystkim członkom i członkiniom komisji, aby mogli lepiej pracować. Jesteśmy więc gotowe przyjąć wszystkie te osoby, które będą zainteresowane przyjściem, dzieleniem się, słuchaniem, wymianą, współpracą.

Jaki będzie przewodni temat tego pierwszego spotkania? Jakimi tematami chcecie zainteresować komisje?

A.Cz.: – Podczas panelu będziemy rozmawiać o działalności Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDP). Chcemy podsumować pierwszy rok bieżącej kadencji WRDP, ale też przyjrzeć się temu, jak wygląda i jak może wyglądać współpraca pomiędzy komisjami a WRDP. Zauważyłyśmy, że członkowie komisji nie zawsze wiedzą o istnieniu Rady i o tym, że to przestrzeń do rozmowy. Mimo że WRDP pojawia się na warszawa.ngo.pl dość regularnie, to jednak jest to temat dość odległy dla części komisji, szczególnie dzielnicowych. Warto przybliżyć im Radę, pokazać konkretne twarze, opowiedzieć co robią poszczególni członkowie i członkinie, z czym można do nich przychodzić, jak można się z nimi kontaktować. Chcielibyśmy, aby WRDP powiedziała, co przez ten ostatni rok zrobiła, aby pokazać jej realny wpływ na funkcjonowanie organizacji w Warszawie i na funkcjonowanie Komisji Dialogu Społecznego.

Stoliki tematyczne będą poświęcone przede wszystkim różnym formom działalności komisji. Będzie stolik „ogólny”, wprowadzający do struktury dialogu w Warszawie. Wiemy, że są osoby, które dołączyły do komisji niedawno, ale dynamicznie i szybko wstąpiły do prezydium. Sądzimy, że warto, aby miały okazję poznać tę strukturę od podstaw. Będzie także stolik poświęcony wymianie doświadczeń związanych ze zwiększaniem środków na otwarte konkursy ofert w dzielnicach. Będzie to okazja do rozmowy o tym, jak w różnych dzielnicowych komisjach ten temat był poruszany, wdrażany, jak osiągano sukcesy w zwiększaniu środków na konkursy.

Tematem, który ostatnio powraca w różnych komisji jest kwestia ram prawnych dotyczących funkcjonowania komisji: co może komisja, a czego nie może i jak to jest formalnie uwarunkowane. Będzie zatem miejsce i czas, aby i na ten temat porozmawiać.

 

 

Członkowie i członkinie komisji są zainteresowani udziałem w nowym Forum?

A.Cz.: – Wiele osób pyta, co to będzie. Po ogłoszeniu rekomendacji Miasta w dialogu, gdzie zaproponowano nową formułę, Forum Dialogu Społecznego zawiesiło swoją działalność. Przez pół roku nie było takiego miejsca, gdzie przedstawiciele i przedstawicielki różnych komisji mogliby się spotkać i rozmawiać. W programie współpracy Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok pojawił się zapis, że w mieście będzie działało Forum Komisji Dialogu Społecznego z różnymi wytycznymi dotyczącymi jego pracy. To w środowisku komisji wzbudzało dyskusje. Czy tak powinno być, czy to ma sens, czy posiedzenia powinny być zwoływane przez pełnomocnika? Dotychczas to było ciało złożone tylko i wyłącznie z organizacji i służące organizacjom. Teraz będzie inaczej, chociaż nadal chcemy, aby to, jakie zagadnienia mają być poruszane podczas FKDS wychodziło od komisji.

Jesteśmy w bieżącym kontakcie niemal ze wszystkimi komisjami w Warszawie, widzimy z czym mają problemy, jakie są ich trudności, ale też jakie są ich mniejsze bądź większe sukcesy. Wiemy, czym mogą się dzielić i co takie spotkanie może im wzajemnie dawać.

Z jednej strony Forum nie będzie się wiele różniło od tego, co było. Poruszane treści będą siłą rzeczy podobne. Z drugiej strony, formuła będzie inna – będą zewnętrzni moderatorzy, którzy mają kierować spotkaniem. Wcześniej będzie także proponowana agenda – tak, aby wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać.

Czy przez te pół roku, gdy nie zwoływano Forum, organizacje wyrażały tęsknotę za taką formą spotykania się?

A.Cz.: – Nie spotkałam się z tym.

Uważasz, że Forum Komisji Dialogu Społecznego jest potrzebne?

A.Cz.: – Widzimy, że jest duża potrzeba spotykania się przedstawicieli i przedstawicielek komisji i rozmowy o tym, jak pracują, co im się udaje, co im się nie udaje, jak organizują swoją pracę, jak się komunikują, w jaki sposób Miasto uczestniczy w pracach komisji. Okazji do takich rozmów nie ma zbyt wielu.

We wrześniu 2017 r. organizowałyśmy seminarium sieciujące dla komisji dialogu społecznego. Przyszło na nie ponad 30 osób, które chciały porozmawiać o tym, jak lepiej mogą działać ich komisje i jak może wyglądać dialog pomiędzy komisjami.

Tegoroczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi przewiduje, że odbywać się będą wspólne spotkania przedstawicieli komisji działających przy jednym biurze z dyrektorem tego biura. To jest już pewien krok do tego, aby same komisje się spotykały. W przypadku Biura Pomocy i Projektów Społecznych tych komisji jest kilkanaście, więc okazja, aby się spotkały i porozmawiały o tym, jak wygląda ich współpraca z biurem, ale też, aby się poznały na pewno jest ogromną wartością.

Zależy nam także na tym, aby osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w pracach Forum albo pojawiły się tam tylko raz i są poza głównym nurtem dialogu w Mieście, mogły z tego skorzystać, żeby poczuły się włączone. Spotykałyśmy się z takimi głosami, że osobom z zewnątrz bardzo trudno było dołączyć i uczestniczyć w bieżących pracach FDS-u, bo było to środowisko osób w dużej mierze mocno zaangażowanych w dialog. Dla osób z dzielnic, w których komisje powstają czy raczkują, dopiero uczą się jak mogą działać, to był trochę inny świat. One miały inne oczekiwania i potrzeby. Chcemy, żeby nowa formuła zaspokajała potrzeby zarówno osób z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero zaczynają działać w mieście.

Z ostatnich badań, które Stowarzyszenie Klon/Jawor zrobiło na temat współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi wynika, że organizacje, które są zaangażowane w działania komisji narzekają, że za mało jest innych organizacji, które chciałyby się włączyć w te prace. Nie obawiacie się podobnego efektu?

A.Cz.: – Tak, to jest duże wyzwanie. Podejmujemy różne kroki, żeby temu przeciwdziałać i zapraszać przedstawicieli i przedstawicielki tych komisji, które do tej pory nie uczestniczyły na bieżąco w pracach Forum. FKDS będzie odbywało się rzadziej. Program współpracy zakłada, że minimum raz na pół roku. W praktyce chcemy zaproponować wspólnie z Pełnomocniczką formułę spotkań raz na trzy miesiące. Comiesięczne spotkania to było naprawdę bardzo duże obciążenie: kilka godzin w ciągu dnia raz w miesiącu, obok pracy – często społecznej – we własnej organizacji i obok comiesięcznych posiedzeń Komisji Dialogu Społecznego. Do tego dochodziły jeszcze posiedzenia komisji konkursowych, w których też przecież są osoby z komisji. Wiele osób z tego powodu nie uczestniczyło w pracach Forum i komisji. Zakładamy, że raz na trzy miesiące łatwiej będzie wygospodarować te 2,5 godziny na spotkanie.

Dla wielu osób demotywujący był brak agendy, brak planu spotkania. Nie było wiadomo, czym Forum będzie się na danym spotkaniu zajmować. My przygotowujemy agendę, przedstawiamy konkretny plan, program, osoby prowadzące – tak, aby uczestnicy i uczestniczki wiedzieli, czego się spodziewać, co będzie się działo, co im realnie da udział w tym spotkaniu.

Same informacje o posiedzeniach będą szerzej dystrybuowane. Spotkania będą zwoływane przez Pełnomocniczkę i pierwsza informacja jest przekazana przez nią do wszystkich komisji, a my – jako animatorki komisji – swoimi kanałami to zaproszenie dalej rozpowszechniamy, aby wszyscy potencjalnie zainteresowani wiedzieli, że takie spotkanie się odbywa. Nie będzie to informacja zamieszczona tylko na stronie ngo.um.warszawa.pl, bo wiemy, że nie wszyscy regularnie zaglądają na tę stronę. Nie chodzi o to, żeby ludzie szukali informacji o Forum, ale aby informacja o Forum do nich dotarła.

Mamy nadzieję, że te trzy elementy, ale także nasza indywidualna praca z komisjami i osobiste zachęcanie do udziału, przyniosą rezultaty.

 

 

W nowym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zapisane zostały pewne działania, które komisje miały sfinalizować do końca lutego. Czy one spowodowały uaktywnienie się komisji?

A.Cz.: – Tak. Jestem pod ogromnym wrażeniem efektów działania Programu współpracy przez ostatnie dwa miesiące. Większość komisji spotkała się już dwa razy. Są wybrane nowe prezydia, są zaktualizowane regulaminy pracy i listy organizacji uczestniczących w komisjach. Komisje przygotowały plany pracy. Myślę, że to bardzo ciekawe i zwiększy dynamikę ich pracy, jeśli tylko uda się te plany chociażby częściowo wdrożyć, czemu kibicuję i co – mam nadzieję – będę mogła jako animatorka wspierać.

Czy organizacje to odbierały jako dodatkowe obciążenie?

A.Cz.: – Komisje potraktowały to jako zadanie do wykonania. Tak bym to określiła. Część odbierała to jako coś, co może im pomóc, część – jako pewien obowiązek. Niektórzy nawet jako przykry obowiązek. Spotykałam się też z negatywnymi komentarzami, ale z perspektywy animatorki widzę, że wielu komisjom to pomogło.

Uda się utrzymać to zaangażowanie?

A.Cz.: – Dla wielu komisji to może być wyzwanie, żeby utrzymać ten sposób pracy. W kilku komisjach dzielnicowych przygotowanie rocznego planu pracy, zaproponowanie konkretnych działań, ale też weryfikacja organizacji członkowskich w znaczny sposób zaktywizowała zarówno samą komisję, jak i urząd. Nawet burmistrzowie byli zainteresowani tym, kto faktycznie chce w pracach komisji uczestniczyć. Tak było w niektórych dzielnicach, choć nie we wszystkich.

Być może część prezydiów komisji obawiała się, że np. wymóg przygotowania planu pracy będzie formalnie weryfikowany, nie tylko przez organizacje, które obdarzyły ich zaufaniem, ale też przez Urząd Miasta. Dlatego postawiły sobie za cel określenie konkretnych działań, które będą chciały podjąć. W komisjach dzielnicowe pojawiała się np. kwestia samokształcenia w obszarze dialogu społecznego w mieście. Na co odpowiedzią jest nowa formuła Forum Komisji Dialogu Społecznego, którą zaproponowałyśmy.

Dziękuję za rozmowę.

Przeczytaj więcej na temat wsparcia oferowanego Komisjom Dialogu Społecznego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających, współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zobacz spot o SCWO.

Poznaj pełną ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Bądź na bieżąco: fb/warszawa.ngo.


 

Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje pozarządowe
  • organizacje wspierające
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją