Przejdź do treści głównej

Nie cudzoziemcy, lecz mieszkańcy

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz dla warszawa.ngo.pl
2018-03-02, 05:13
Warszawa jest miejscem otwartym na osoby pochodzące z innych krajów. Przekonuje o tym nie tylko kampania „Warszawiacy się nie boją”, ale też wiele przykładów współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem m.st. Warszawy na rzecz cudzoziemców.

Urząd m.st. Warszawy, najczęściej poprzez Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biuro Edukacji, finansuje bardzo wiele działań mających służyć cudzoziemcom.

Dotacje na pomoc migrantom

Wśród organizacji, które się tym zajmują są chociażby Fundacja Ocalenie i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Ta pierwsza prowadzi liczne działania mające na celu pomoc migrantom w najróżniejszych sprawach: od kontaktów z administracją publiczną, przez rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, językowych, pracowniczych, aż po psychoterapię. Fundacja Ocalenie, w ramach programu Edukacja Wielokulturowa, organizuje też warsztaty i szkolenia dla urzędników, którzy mają styczność z cudzoziemcami, by obustronne kontakty były możliwie sprawne, efektywne i nie powodowały konfliktów.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej również udziela pomocy prawnej i pomaga cudzoziemcom radzić sobie z wieloma codziennymi sprawami. W zeszłym roku zostało też wyróżnione nagrodą S3KTOR 2016 za projekt „Seniorzy w wielokulturowej Warszawie”: osoby starsze spotykają się regularnie z migrantami, poznają ich oraz ich zwyczaje i kulturę. Sami cudzoziemcy są też zresztą często wolontariuszami w Stowarzyszeniu i chętnie wspierają projekt.

– Cudzoziemcy to albo nasi wolontariusze, albo klienci. Bardzo chętnie włączają się w działania, chcą być potrzebni i zrobić coś dla innych – opowiada Olga Hilik ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. – Tym bardziej, że w kulturach, z którymi pracujemy – mam na myśli Czeczenię, Gruzję, czy inne kraje, w których więzy rodzinne są bardzo ważne – seniorzy są grupą szczególną, właściwie świętością – dodaje.

BKDS ds. Cudzoziemców

Przy Centrum Komunikacji Społecznej od czterech lat działa również Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców (BKDS). Liczy około trzydziestu warszawskich organizacji pozarządowych. Jak przyznaje Karolina Malczyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania, stronę samorządową i pozarządową mocno zbliżyło wpisanie tego ciała dialogu, jako jedynego tego typu w Polsce, na listę podmiotów, którym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wysyła do konsultacji akty prawne związane z cudzoziemcami. Ostatnio BKDS został z niej wykreślony, nie wiadomo jednak jeszcze, czy to pomyłka, czy celowe działanie.

Nie zmienia to faktu, że przez ostatnie lata NGO wspólnie z urzędnikami przygotowywali stanowiska w sprawie wielu działań rządu. Obecnie trwają prace nad opinią w związku z zarządzeniem, które zakłada, że dzieci cudzoziemskie (w stolicy jest ich prawie 3,5 tys.) mają pobierać edukację w zamkniętych ośrodkach. Warszawa chce, by nadal – tak jak dotychczas – uczyły się one w miejskich szkołach.

– Warto podkreślić, że cudzoziemcy są mieszkańcami Warszawy. Podejmując działania pracujemy i służymy warszawiakom – tłumaczy Karolina Malczyk. – Pomagają nam w tym NGO, których rola jest po prostu kluczowa. To one pracują najbliżej z odbiorcami danej usługi. Organizacje biorą na siebie największe trudy codziennej pracy, polegającej m.in. na pomocy w szukaniu mieszkania, pracy, legalizacji pobytu. Działamy więc wspólnie, bo w ten sposób jesteśmy w stanie więcej osiągnąć – dodaje.

Inną inicjatywą, która powstała w BKDS ds. Cudzoziemców – przy współudziale BKDS ds. Równego Traktowania – jest Warszawski Dzień Różnorodności. W tym roku odbędzie się już czwarta edycja. W 2017 roku, w związku ze zwiększoną liczbą napadów na cudzoziemców, a nawet na Polaków mówiących w obcym języku, główny nacisk imprezy został położony właśnie na wielokulturowość. Chodziło o to, by pokazać cudzoziemców, którzy się bez problemu zintegrowali ze społeczeństwem oraz mieszkają, uczą się i pracują w Warszawie.

BKDS ds. Cudzoziemców jest ważnym ciałem dialogu, które ma wpływ na politykę Miasta wobec migrantów.

– Dla mnie bardzo cenne jest to, że organizacje potrafią powiedzieć wprost, że coś jest złe, słabo przemyślane. Znalezienie wspólnego stanowiska czasem oczywiście jest trudne, ale zwykle jednak patrzymy w tym samym kierunku – przyznaje Karolina Malczyk.

Centrum Wielokulturowe

Istotnym miejscem w Warszawie związanym z działaniami na rzecz cudzoziemców jest Centrum Wielokulturowe. Obecnie jego operatorami są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja dla Somalii. Centrum udostępnia przestrzeń dla wszelkich działań, które nastawione są na integrację lokalną oraz wielokulturowość. Oprócz tematyki jedynym wymogiem jest to, że wstęp na wydarzenia musi być bezpłatny.

Jednym ze sztandarowych projektów Centrum Wielokulturowego są organizowane cyklicznie Lekcje wielokulturowe. Prowadzą je zarówno pracownicy Centrum, jak i wolontariusze. W ofercie są chociażby lekcje o Afryce czy związane z tematyką arabską. Co jakiś czas, w ramach cyklu, pojawiają się wydarzenia traktujące o konkretnych krajach. Kiedy w Centrum działała stażystka z Ukrainy, odbywały się lekcje o Ukrainie, podobnie teraz będzie w przypadku praktykanta z Niemiec. Podczas spotkań można się dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy o danym państwie, jego kulturze i tradycji. Niektóre lekcje odbywają się również w szkołach.

Innym projektem są lekcje języka polskiego jako obcego. W tym wypadku zorganizowano dwie grupy: angielskojęzyczną i rosyjskojęzyczną. Prowadzą je wolontariusze lektorzy. Po zakończonym kursie Centrum wydaje zaświadczenia, które przydają się chociażby w staraniu się o pracę.

W Centrum Wielokulturowym również można otrzymać różnoraką pomoc prawną, związaną chociażby z wnioskami o pobyt stały, czasowy, rezydencję. Co tydzień prawniczka, wolontariacko, udziela porad. Natomiast dwa razy w tygodniu jest obecna psycholog.

 

 

Warszawiacy się nie boją

Swoistym ukoronowaniem działań organizacji pozarządowych i Urzędu m.st. Warszawy na rzecz cudzoziemców jest kampania „Warszawiacy się nie boją”. Jej założenia wypracowano dwa lata temu, podczas dwudniowej konferencji w Centrum Wielokulturowym. Wzięli w niej udział przedstawiciele warszawskich NGO, organizacji międzynarodowych, urzędnicy.

Przed ogłoszeniem konkursu powstała jeszcze niewielka grupa robocza, która zastanowiła się, jak przez ten czas zmieniła się sytuacja i jakie w związku z tym wprowadzić poprawki do kampanii. Przez dwa tygodnie w różnych miejscach miasta można było zobaczyć plakaty, a w środkach komunikacji miejskiej spot, w którym wybrani mieszkańcy mówią o braku lęku przed migrantami. Aktualne statystyki (na dzień 28 lutego 2018 r.) pokazują, że inicjatywa była sporym sukcesem. Sam spot udostępniony na profilu m.st. Warszawy w serwisie Facebook miał prawie 370 000 odbiorców i 8 500 reakcji. Liczne udostępnienia oczywiście jeszcze bardziej zwiększyły ten zasięg.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • integracja społeczna
  • obcokrajowcy, migranci
  • wolontariat
  • współpraca z administracją