Przejdź do treści głównej

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

autor(ka): SYLWIA KRAWCZYK
2018-03-13, 12:51
archiwalne
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2018 roku, zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Podobszary:

„Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – w tym:

- zadania 1-5

- zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech” - oferty należy składać do 16 marca 2018 r.,

- zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato” - oferty należy składać do 9 kwietnia 2018 r.

„Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” - oferty należy składać do 16 marca 2018 r.,

„Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” - oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenia do poszczególnych konkursów są dostępne pod adresem: http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: MCPS
Data wydarzenia: od 2018-02-21 do 2018-03-23
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22 622 42 32

Faks:

22 622 47 32

E-mail:

mcps@mcps.com.pl

Www:

http://www.mcps.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • wychowanie
  • wypoczynek letni, zimowy