Przejdź do treści głównej

Warszawa. Kurs "VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Przekrojowy"

autor(ka): Anna Kwiat
2018-02-13, 08:43
płatne
archiwalne
Szkolenie "VBA (Kurs Visual Basic for Applications) w Excelu Przekrojowy" jest dla osób, które nigdy wcześniej nie programowały lub nie miały styczności z programowaniem od dłuższego czasu, znają program MSExcel na poziomie średnio zaawansowanym oraz chcą poznać zasady tworzenia i kodowania algorytmów. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 26-28 lutego 2018 w Warszawie. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Po szkoleniu VBA w Excelu Przekrojowy będziesz potrafił:

 • nagrywać i modyfikować nagrane Makropolecenia,
 • czytać i rozumieć kod napisany w języku Visual Basic,
 • tworzyć pętle i procedury oraz wykorzystywać je w środowisku MS Excel,
 • posługiwać się zmiennymi,
 • obsługiwać i pracować z plikami tekstowymi CSV/TXT,
 • przygotowywać komunikaty dla użytkowników i tworzyć formularze,
 • optymalizować kod i eliminować błędy.

Program szkolenia VBA w Excelu Przekrojowy

1. Makropolecenia

 • rejestrowanie i uruchamianie,
 • bezpieczeństwo.

2. Edycja i zarządzanie kodem VBA

 • budowa okna edytora VBA – paski narzędzi,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • najważniejsze skróty klawiszowe.

3. Wstęp do programowania

 • procedury i funkcje,
 • operatory,
 • typy danych VBA – zmienne i stałe.

4. Przetwarzanie tekstów

 • funkcje przetwarzające ciągi znaków.

5. Instrukcje warunkowe i pętle

 • uruchamianie krokowe,
 • instrukcja warunkowa "If ... Then ... Else If ... Else ... End If",
 • instrukcja wyboru "Select Case",
 • pętla "For ... Next", "For Each ... In ... Next", "Do ... Loop",
 • wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem "Exit".

6. VBA a skoroszyt Excel

 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
 • klasy i kolekcje,
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy.

7. Praca z plikami tekstowymi (CSV/TXT)

 • zapis i odczyt.

8. Zmienne

 • zasięg i przekazywanie zmiennych,
 • kontrola przechowywanych wartości
 • zmienne tablicowe.

9. Komunikacja z użytkownikiem

 • sterowanie wykonywaniem na podstawie decyzji użytkownika (msgbox),
 • pobieranie od użytkownika informacji (inputbox).

10. Zdarzenia

 • zdarzenia działające w skoroszycie i w arkuszu.

11. Formularze

 • tworzenie formularzy,
 • wykorzystanie pól tekstowych,
 • wypełnianie pól wyboru,
 • pola opcji.

12. Optymalizacja kodu

 • konwencje nazewnictwa zmiennych,
 • wyłączanie odświeżania ekranu,
 • informacja o bieżącym etapie przetwarzania procedury.

13. Obsługa błędów

 • rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-vba-w-excelu-zaawansowany-poziom-r3-vba,s2,74.html


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Sale szkoleniowe Cognity, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-02-26 do 2018-02-28
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

124218754

E-mail:

biuro@cognity.pl

Www:

https://www.cognity.pl/kurs-vba-w-excelu-zaawansowany-poziom-r3-vba,s2,74.html 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • nowe technologie