Przejdź do treści głównej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

autor(ka): Michał Jakubowski
2018-02-08, 13:56
archiwalne
Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty nabór osób wskazywanych przez: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_osob_wskazywanych_przez_organizacje_pozarzadowe_do_komisji_konkursowej_opiniujacej_oferty-1.html?cHash=0df23451c5


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: informacja własna organizatora
Miejsce: Województwo Mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-02-09 do 2018-03-07
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Adres:

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie

Tel.:

22 597 91 00

Faks:

22 597 92 90

E-mail:

urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Www:

http://www.mazovia.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • przedsiębiorczość
  • wspieranie przedsiębiorczości