Przejdź do treści głównej

Start Społecznej Agencji Najmu, czyli mieszkania i praca dla najbardziej potrzebujących

autor(ka): Urząd m.st. Warszawy
2018-02-01, 12:42
użytkownik
Prezydent Warszawy podpisuje zarządzenie o przekazaniu mieszkań
Warszawa wspólnie z Fundacją Habitat for Humanity Poland utworzyły Społeczną Agencję Najmu, czyli program wynajmu niedrogich mieszkań i kompleksowego wsparcia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

12 lokali Fundacji Habitat for Humanity Poland na prowadzenie w nich mieszkań wspomaganych, co oznacza start Społecznej Agencji Najmu. Pomoc trafi do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To kolejne działanie w ramach programu mieszkaniowego, który warszawscy radni przyjęli w połowie grudnia 2017 r.

– Warszawska Społeczna Agencja Najmu jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce. Dzięki niej mieszkania otrzymają rodziny lub osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na wynajem komercyjny. Mieszkania i wsparcie ze strony fundacji oraz innych miejskich instytucji ma pomóc w wyjściu z kryzysowej sytuacji – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Na przykład, w jednym z pierwszych wyremontowanych lokali, przekazanych Fundacji Habitat for Humanity Poland, zamieszka samotna matka z dwójką dzieci, która w przeszłości doświadczyła przemocy domowej. Bardzo ważne jest, że mieszkanie jest niedaleko przedszkola i szkoły, do której uczęszczają dzieci. Dzięki temu nie będą one narażone na kolejną traumę, tym razem związaną ze zmianą środowiska.

– Przystępując do współpracy z m.st. Warszawą nad utworzeniem Społecznej Agencji Najmu kierowaliśmy się dwiema przesłankami. Po pierwsze, jako fundacja od lat aktywnie włączająca się w rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, dzięki któremu poprawi się standard mieszkaniowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po drugie, bardzo zależało nam na tym, żeby Warszawa, wzorem innych stolic europejskich, np. Londynu czy Brukseli, zastosowała innowacyjne rozwiązania, dzięki którym najem mieszkań w odpowiednim standardzie przestanie być dobrem luksusowym. Jestem przekonana, że decyzja władz Warszawy o włączeniu się w utworzenie Społecznej Agencji Najmu, w niedalekiej przyszłości przyniesie takie właśnie rezultaty – mówi Magdalena Ruszkowska-Cieślak, prezes Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Czym jest Społeczna Agencja Najmu?

Partnerstwo między stołecznym ratuszem a Fundacją Habitat for Humanity Poland zostało zawiązane w celu utworzenia w Warszawie Społecznej Agencji Najmu. W ramach partnerstwa miasto wynajmuje fundacji na blisko dwa lata 14 mieszkań. Oprócz tych lokali, Fundacja pozyskuje prywatne mieszkania na wynajem po cenie niższej niż rynkowa. Po podpisaniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, które określa szczegółowe warunki najmu lokali od miasta, mogą wprowadzić się pierwsi mieszkańcy.


Celem uruchomienia Społecznej Agencji Najmu jest wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wynajem mieszkań dostępnych dla nich finansowo. Dzięki projektowi powstanie również modelowy system mieszkań o charakterze wspomaganym.

Podstawowym zadaniem Społecznej Agencji Najmu jest pozyskanie niedrogich mieszkań na wynajem, a także wsparcie lokatorów w innych kluczowych obszarach np. w znalezieniu pracy, dzięki której uczestnik programu będzie w stanie samodzielnie opłacać koszty najmu. Właścicielom mieszkań SAN oferuje pakiet gwarancji (np. długotrwały najem, regularne i terminowe opłacanie czynszu, monitorowanie mieszkania w okresie najmu), dzięki czemu właściciele skłonni są do znacznej obniżki czynszu. Mieszkania zostały wyremontowane, z czego sześć przez HFH Poland, siedem przez miasto, a jeden lokal – wspólnie.

W sumie ratusz wynajmie fundacji 14 lokali, w których zamieszkają klienci Społecznej Agencji Najmu.

Zasady wynajmu mieszkań

Mieszkania będą wynajmowane przez klientów Społecznej Agencji Najmu, która jest prowadzona przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Lokatorzy to osoby pracujące, których nie stać na wynajem mieszkania na wolnym rynku. Lokale zostaną wynajęte za cenę znacznie niższą od rynkowych, jednak wyższą od wysokości czynszów w mieszkaniach socjalnych i komunalnych. Najemca będzie zobowiązany do samodzielnego opłacania kosztów najmu.

Zarówno w okresie przed najmem jak i w jego trakcie najemca, jako klient Społecznej Agencji Najmu, jest wspierany w trzech obszarach:

a) obszar zatrudnieniowy – SAN pomaga znaleźć i utrzymać odpowiednią pracę, a w przypadku jej utraty poszukuje innego, stabilnego zatrudnienia;

b) obszar mieszkaniowy – SAN pozyskuje niedrogie mieszkania (zarówno prywatne jak i publiczne) i jest stroną umowy z właścicielem (SAN jest gwarantem regularnego opłacania czynszu w okresie najmu); jeśli to potrzebne SAN wyposaża mieszkania w niezbędny sprzęt i meble (organizuje zbiórki środków finansowych i mebli);

c) obszar społeczno-integracyjny – SAN razem z innymi organizacjami pozarządowymi lub instytucjami publicznymi wspiera swoich klientów w rozwiązaniu i złagodzeniu problemów społecznych.

Innowacyjność Społecznej Agencji Najmu

Koncepcja SAN dobrze prosperuje w krajach Europy Zachodniej (np. belgijskie Social Rental Agencies). Warszawski SAN jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce. Do koncepcji SAN pośrednio nawiązuje poznańskie Biuro Najmu Społecznego (prowadzone przez Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych), ale w pełnym zakresie (usługa mieszkaniowa, usługa zatrudnieniowa, usługa społeczno-integracyjna) Społeczna Agencja Najmu jest realizowana tylko w Warszawie.

Projekt Społecznej Agencji Najmu jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Mieszkania dla warszawiaków – plan na kolejne lata

Więcej mieszkań, wyższy standard, remont wszystkich pustostanów, likwidacja pieców, wsparcie najsłabszych oraz mieszkańcy bez długów czynszowych – to priorytety nowego programu gospodarki miejskimi lokalami na następnych 5 lat.

7 priorytetów programu mieszkaniowego:

1. Więcej mieszkań dla warszawiaków

W kolejnych latach powstanie co najmniej 600 mieszkań dzięki dzielnicowym inwestycjom i ponad 1400 mieszkań dzięki Towarzystwom Budownictwa Społecznego. Przybędzie także 3 tys. lokali socjalnych.

2. Wyższy standard miejskich mieszkań

Z jednej strony będą to przyłączenia mieszkań do centralnego ogrzewania i remonty, z drugiej – wyłączanie części budynków w bardzo złym stanie technicznym z eksploatacji oraz mieszkań niepełnowartościowych, bez łazienek i kuchni. Mieszkania będą modernizowane.

3. Wszystkie pustostany wyremontowane

Zakładamy, że w latach 2018-2019 zostaną wyremontowane wszystkie pustostany w budynkach, które są dostępne formalnie i technicznie. Na ten cel przeznaczymy co najmniej 51,4 mln zł w 2018r. To jest o ponad 10 mln zł więcej niż w 2017r.

4. 0% mieszkań opalanych węglem

Planujemy dalsze przyłączanie mieszkań do centralnego ogrzewania i zlikwidowanie wszystkich pieców lub ich wymianę na instalacje na gaz, a przejściowo instalacje kotłów spełniających wymogi ekoprojektu, czyli bezpieczne dla mieszkańców i środowiska.

5. Wsparcie najsłabszych, czyli obniżki czynszów i więcej mieszkań socjalnych

Już w 2018 r. zaczęły obowiązywać kolejne ulgi, np. dodatkowe zniżki w opłatach za czynsz dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku w przypadku oczekiwania na zamianę lokalu, czy dla mieszkańców z lokali powyżej 80 m2. Część obecnych zniżek również będzie korzystniejsza. Miasto będzie kontynuowało wsparcie dla mieszkańców z budynków dekretowych. Oczywiście, warszawiacy korzystają także z dotychczasowych zniżek.

6. Lokatorzy bez długu

Wprowadzimy kolejne rozwiązania dla warszawskich mieszkańców, którzy mogą mieć problem z regularnym płaceniem czynszu. Przypomnijmy, od 2014 r. mieszkańcy lokali komunalnych mogą odpracować długi czynszowe. W 2015 r. wprowadziliśmy program umarzania długów, do którego przystąpiło ponad 3 tys. osób. Pomoc lokatorom daje widoczne efekty – w Warszawie zmniejsza się liczba dłużników; w 2016 r. w stosunku do 2011 r. – o ponad 11 tys., czyli o 21%. Jako pierwsi wprowadziliśmy systemowe rozwiązania pomagające mieszkańcom budynków dekretowych. Od 2007 r. udzieliliśmy pomocy 3,5 tys. rodzinom.

7. Warszawski Standard Mieszkaniowy

Warszawski Standard Mieszkaniowy to kryteria dla dobrego mieszkania. Oparty jest na zrównoważonym, wieloaspektowym podejściu, uwzględniającym sprawy społeczne, planowanie przestrzenne oraz oszczędne i racjonalne gospodarowania zasobami (energią, wodą, gruntem, materiałami i odpadami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej). Dzięki standardowi będą powstawać lepsze nie tylko budynki, ale całe osiedla.

Polityka mieszkaniowa, czyli Mieszkania2030

Pod koniec 2017 r. radni Warszawy przyjęli również „Politykę mieszkaniową – Mieszkania2030”. Razem z ekspertami i mieszkańcami określiliśmy wyzwania oraz kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej. Wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla wszystkich warszawiaków – bez względu na wiek czy dochody. Celem jest zwiększenie do 2030 r. zasobu miejskiego do 100 tysięcy mieszkań. Oferta mieszkaniowa musi odpowiadać na takie wyzwania, jak starzenie się społeczeństwa, pomoc najsłabszym, migracje, konkurencja o talenty, podnoszenie jakości zasobu oraz zrównoważony rozwój miasta.

Fundacja Habitat for Humanity Poland jest chrześcijańską organizacją non-profit, która działa na rzecz zapobiegania bezdomności i poprawy warunków mieszkaniowych. Jej projekty obejmują budowę i remonty lokali mieszkalnych dla rodzin o niskich dochodach, a także rzecznictwo w ich imieniu mające na celu poprawę efektywności polityki mieszkaniowej. Do dnia dzisiejszego Fundacja Habitat for Humanity Poland wybudowała 120 lokali mieszkalnych i pomogła 4000 osób w Polsce. Powstała w 1992 roku i jest częścią sieci organizacji dobroczynnych Habitat for Humanity, które działają w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Więcej na: www.habitat.pl.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Organizator:

Fundacja "Habitat for Humanity Poland"

Adres:

Mokotowska 55 51, 00-542 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 642 57 42

Faks:

22 642 57 42

E-mail:

poland@habitat.pl

Www:

http://www.habitat.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • osoby bezrobotne
  • polityka społeczna
  • problemy mieszkaniowe
  • przeciwdziałanie bezrobociu
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • rodziny
  • współpraca z administracją
  • wyrównywanie szans