Przejdź do treści głównej

Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2018

autor(ka): Krzysztof Pilecki
2018-01-19, 13:27
archiwalne
Slajd ogłoszenie MMES 2018
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do III edycji konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej ’2018. Jest to konkurs adresowany do podmiotów ekonomii społecznej w woj. mazowieckim. Termin składania wniosku upływa 28 lutego 2018 r.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się samodzielnie (lub mogą być zgłaszane przez inne podmioty określone w Regulaminie Konkursu) - podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (w załączeniu). Do zgłoszenia można dołączyć (ale nie jest to obligatoryjne) ewentualne materiały promocyjne: informatory, ulotki, broszury, zdjęcia oraz filmy, dokumentujące działalność danego podmiotu.

Zgłoszenia do konkursu można składać:

  • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 - 16.00 - w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2018”;

    lub

  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa - o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

    lub

  • na adres mailowy: - decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków upływa w dniu 28 lutego 2018 r.

Lista wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie www.es.mcps-efs.pl do dnia: 25 maja 2018 r.

Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się 08.06.2018r. podczas IV Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu:

Marek Siwecki tel. (22) 622 42 32 w. 40; e-mail:

O wyróżnienie honorowe w konkursie mogą się ubiegać: partnerzy samorządowi oraz biznesowi z otoczenia podmiotów ekonomii społecznej (osoby i/lub instytucje) zasłużeni dla rozwoju ekonomii społecznej w woj. mazowieckim (wniosek w załączeniu).

Zapraszamy do udziału w konkursie!


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-01-19 do 2018-02-28
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka 62a, Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22/ 622 42 32

Faks:

22/ 622 47 32

E-mail:

mcps@mcps.com.pl; marek.siwecki@mcps.com.pl

Www:

http://www.mcps.com.pl  http://www.es.mcps-efs.pl  https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowsz 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • wspieranie przedsiębiorczości