Przejdź do treści głównej

Warszawa. Kurs "Excel dla księgowych i analityków finansowych. Excel, controlling finansowy"

autor(ka): Anna Kwiat
2018-01-09, 08:45
płatne
archiwalne
Szkolenie "Excel dla księgowych i analityków finansowych. Excel, controlling finansowy" jest dla osób które znają podstawy programu Microsoft Excel, modyfikują głównie dane finansowo-księgowe oraz chcą uzyskać wiedzę w zakresie analizy finansowej oraz budowy złożonych modeli . Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 24-26 stycznia 2018 roku w Warszawie. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Po szkoleniu będziesz potrafił:

-zmieniają dane finansowe w Excelu: importowanie z różnych źródeł, grupowanie,

-liczyć stawkę amortyzacyjną środków trwałych,

-planować budżet oraz przygotować prognozę finansową,

-przedstawić dane za pomocą różnorodnych wykresów,

-przeprowadzić ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego,

-przygotować sprawozdanie finansowe na temat sytuacji finansowej.

Program szkolenia

1. Zakres wykorzystania aplikacji MS Excel w controllingu.

2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel. Przykłady prostych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę controllingu.

-zasady poprawnego wprowadzania danych – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty,

-wypełnianie serią danych,

-malarz formatów.

3. Sposoby doskonalenia controllingu przy pomocy aplikacji MS Excel. Formatowanie warunkowe – zasady używania.

-budowa przykładowych raportów w oparciu o raporty logistyczne – budżetowe i operacyjne,

-raporty bieżące, skumulowane, raporty o wyjątkach,

-graficzne ujęcie danych.

4. Praca z danymi finansowymi.

-ochrona danych -zasady zabezpieczania danych finansowych zgromadzonych w arkuszu MS Excel,

-sprawne pobierania i konsolidacja danych finansowych w MS Excel,

-zasady budowy bazy informacyjnej controllingu w MS Excel,

-walidacja importowanych danych finansowych.

5. Przetwarzanie danych przy użyciu funkcji na potrzeby analizy finansowej.

-błędy w wystawianiu faktur VAT i sposoby ich unikania,

-używanie funkcji arkuszowych do tworzenia formuł,

-sposoby prawidłowego adresowania odwołań do komórek,

-wykorzystywanie odwołań w tablicach z formułami,

-porównywanie i wyszukiwanie różnic między danymi,

-funkcje matematyczne, logiczne, operacje na datach,

-funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów.

6. Przetwarzanie danych tekstowych.

-funkcje tekstowe - lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery,

-narzędzie Tekst jako kolumny.

7. Funkcje finansowe.

-wykorzystanie funkcji do obliczeń amortyzacji,

-modele amortyzacji,

-kalkulator kredytowy,

-obliczanie NPV, IRR,

-ocena opłacalności projektów,

-zmiana wartości pieniądza w czasie.

8. Amortyzacja.

-liniowa,

-degresywno-liniowa.

9. Statystyczna analiza danych.

10. Import danych ze źródeł zewnętrznych do MS Excel.

-z plików tekstowych,

-z baz danych,

-ze stron internetowych,

-szybkie oczyszczanie arkusza z „pozostałości” po imporcie.

11. Eksport danych z MS Excel do MS Word (np. sprawozdanie, raport).

12. Budżet.

-planowanie budżetu z wykorzystaniem scenariuszy.

13. Prognozowanie finansowe.

-wyciąganie wniosków na podstawie danych z przeszłości,

-analiza regresji,

-korelacja.

14. Oceny projektów inwestycyjnych.

-metody statyczne,

-metody dynamiczne (Analiza DCF),

-wybór najlepszej inwestycji.

15. Analiza danych finansowych przy użyciu tabeli przestawnej.

-zasady budowy i działania tabeli przestawnej,

-filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych,

-grupowanie danych w tabelach przestawnych (grupowanie wg czasu, liczb, tekstu),

-analiza wielkości i struktury zapasów,

-analiza kosztów,

-analiza zachowania się mierników finansowych w czasie.

16. Wykresy – graficzne ujęcie danych w raportach.

17. Makropolecenia i automatyzacja pracy.

-tworzenie własnej funkcji do pobierania danych z zamkniętych skoroszytów,

-obsługa arkuszy budżetów przy pomocy formularzy użytkownika,

-budowa własnych formularzy z wykorzystaniem narzędzi MS Excel/VBA,

-konfigurowanie formularzy obsługi arkusza budżetu kosztów,

-rozwiązania z zakresu raportowania,

-tworzenie serii raportów cząstkowych dla kierowników centrów odpowiedzialności.

Więcej na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-ksiegowych-i-analitykow-finansowych-excel-controlling-finansowy,s2,842.html


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Cognity Szkolenia, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-01-24 do 2018-01-26
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

ul. Szafrana 5c/37, 30-363 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

124218754

E-mail:

biuro@cognity.pl

Www:

https://www.cognity.pl/kurs-excel-dla-ksiegowych-i-analitykow-finansowych-excel-controlling-finansow 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowość
  • nowe technologie