Przejdź do treści głównej

Co dalej z Forum Dialogu Społecznego?

autor(ka): Anna Czyżewska dla warszawa.ngo.pl
2017-12-27, 06:10
(źródło: sxc.hu)
Dotychczasowe Forum Dialogu Społecznego od 2018 roku zmienia swoją formułę. Skąd pomysł na modyfikację? Co się zmieni? Jak będzie działać w nowym wydaniu? Kto będzie uczestniczył w jego pracach?

Obok Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dzielnicowych i branżowych komisji dialogu społecznego, działa w Warszawie także Forum Dialogu Społecznego (FDS). FDS powstał w 2004 roku i stanowił wtedy reprezentację sektora pozarządowego w dialogu z Urzędem Miasta. Po powołaniu pierwszej Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która od 2011 przejęła dotychczasową rolę FDS, Forum zmieniło swój charakter. Stało się miejscem wymiany doświadczeń i poglądów organizacji działających w komisjach dialogu społecznego. Jednak w ostatnim czasie FDS nie spełniał już swoich zadań, dlatego W 2018 roku czekają go kolejne reformy i nowa nazwa – Forum Komisji Dialogu Społecznego. Przyjrzyjmy się nadchodzącym zmianom.

Program Rozwoju Współpracy

Pierwsze zmiany dotyczące funkcjonowania Forum Dialogu Społecznego zostały zapisane w “Programie rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020”. Cel strategiczny, czyli „rozwinięta kultura współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi”, zakłada „zwiększenie efektywności struktury dialogu obywatelskiego”. Ma to zostać osiągnięte poprzez „wzmocnienie roli Forum Dialogu Obywatelskiego", m.in. przez zmianę formuły jego działań, w zakresie funkcji związanych z inicjowaniem wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy wszystkimi KDO, DKDO, WRDPP i Pełnomocnikiem. Jednocześnie ważnym celem jest “wypromowanie idei dialogu obywatelskiego i struktury, która funkcjonuje w Mieście”, dlatego planowane jest m.in. "prowadzenie akcji promujących i kampanii informacyjnych zachęcających do udziału w pracach ciał dialogu obywatelskiego" oraz "prowadzenie zróżnicowanych działań, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat struktury dialogu obywatelskiego i zwiększenie liczby organizacji biorących udział w pracach tych ciał".

Wnioski po ewaluacji

By wprowadzić zmiany w sposobie funkcjonowania ciał dialogu (zarówno FDS, jak i komisji dialogu społecznego) Miasto we współpracy z Fundacją Pole Dialogu przeprowadziło proces ewaluacyjno-badawczy, który zwieńczony został opublikowaniem rekomendacji “Miasto w dialogu z 3 Sektorem”. To tam zdiagnozowano wyzwania, z jakimi mierzyło się Forum Dialogu Społecznego w dotychczasowej formule.

"Forum nie spełnia funkcji przestrzeni wymiany informacji. Aby Forum Ciał Dialogu realizowało swoje zadania, potrzebne jest wsparcie zewnętrznego podmiotu, który by organizował i animował jego prace. (…) Niska frekwencja na spotkaniach. (…) Zbyt częste spotkania Forum. (…) Wielu uczestników dzielnicowych i miejskich komisji dialogu społecznego nie wie o istnieniu FDS, nie są dla nich też jasne jego kompetencje".

Faktycznie, w ostatnim czasie comiesięczne spotkania Forum Dialogu Społecznego ograniczały się do udziału najwyżej kilkunastu osób, z których część to osoby zaangażowane w działania na rzecz dialogu społecznego w Warszawie, w tym członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Program współpracy na 2018 rok

Na podstawie rekomendacji zaproponowanych w dokumencie "Miasto w dialogu z 3 Sektorem" przygotowany został "Program współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Zapisano w nim m.in., że w tym roku Forum Dialogu Społecznego stanie się Forum Komisji Dialogu Społecznego, a jego zadania się poszerzą. Oprócz dotychczasowej "wymiany informacji" FDKDS będzie także zajmowało się “komunikacją i wspieraniem współpracy między poszczególnymi ciałami dialogu”.

Tym, co wzbudziło największe kontrowersje była jednak zmiana charakteru FDS. Dotychczasowy program współpracy zakładał, że FDS samodzielnie ustala wewnętrzny tryb pracy. W 2018 roku częstotliwość posiedzeń i tryb ich zwoływanie zostają sprecyzowane – „odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Pełnomocnika”, a Miasto wspiera FDS nie tylko organizacyjnie (jak było do tej pory), ale też merytorycznie, „m.in.: w zakresie tworzenia programu pracy FKDS, merytorycznego przebiegu spotkań (…)”. Wsparcie ma być udzielane bezpośrednio przez urząd lub za pośrednictwem Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji (SCWO).

Jak będzie działać FKDS?

Jak w takim razie będzie działać FKDS? Nadal jego głównym celem będzie „wymiana informacji”, jednak spotkania będą odbywać się rzadziej. Optymalnym rozwiązaniem mogą być spotkania zwoływane co kwartał. Dzięki temu uda się zachować dynamikę pracy, ale nie będzie to zbyt mocno angażujące czasowo dla osób działających społecznie.

Do udziału w spotkaniach będą zapraszani przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich komisji, a tematy poruszane będą dotyczyć kwestii interesujących nie tylko dla osób najmocniej i najdłużej zaangażowanych w tematykę dialogu miasta z organizacjami. Włączenie Pełnomocnika w proces zwoływania i organizowania posiedzeń będzie natomiast sprzyjać zakładanemu w „Programie rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020” „zwiększeniu efektywności struktury dialogu obywatelskiego” poprzez wymianę „doświadczeń i informacji pomiędzy wszystkimi KDO (rozumiane jako Komisje Dialogu Obywatelskiego; chodzi o KDS-y – przyp A.CZ.), DKDO (rozumiane jako Dzielnicowe Komisje Dialogu Obywatelskiego; chodzi o DKDS-y – przyp A.CZ.), WRDPP i Pełnomocnikiem”. Zmiana formuły prowadzenia pozwoli też poprawić jakość sieciowania i powiększyć przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy komisjami, co ma być głównym celem działania FKDS

Ważną kwestią są także działania promocyjne dotyczące funkcjonowania FKDS. Informacja o kolejnych posiedzeniach powinna trafiać do wszystkich komisji dialogu społecznego (oraz organizacji członkowskich), zawierając w miarę szczegółowy program kolejnych posiedzeń, co może być motywujące do udziału w spotkaniach. Dostępna wiedza o tym, jakie są cele poszczególnych spotkań pozwali stworzyć klarowny wizerunek FKDS i jego zadań, który będzie uzupełniał działania i komunikację w pozostałych ciała dialogu w Warszawie.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • federalizacja, sieciowanie
  • organizacje pozarządowe
  • organizacje wspierające
  • wspieranie organizacji
  • współpraca między organizacjami
  • współpraca z administracją