Przejdź do treści głównej

Badanie jakości współpracy z samorządami na Mazowszu jeszcze do 22 grudnia

autor(ka): Agnieszka Marianowicz-Szczygieł
2017-12-19, 11:21
użytkownik
Tylko kilkadziesiąt organizacji i aż połowa wszystkich samorządów w województwie mazowieckim wypełniła ankietę „Drogi współpracy”. Celem ankiety jest diagnoza wyzwań i potrzeb we wzajemnych relacjach różnych podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji NGO oraz właśnie samorządów. Tematyka obraca się wokół pożytku publicznego oraz rozwoju ekonomii społecznej. Zachęcamy do udziału. Termin wypełnienia ankiety został przedłużony do 22 grudnia.

Sektor ekonomii społecznej oraz pozarządowy nie powinien pominąć tej okazji na diagnozę, a potem ewentualną zmianę standardów wzajemnej współpracy.

Rozwój przedsiębiorczości zakorzenionej w lokalnych społecznościach ma wymiar międzysektorowy i zależy od owocnej współpracy wielu podmiotów. Jakość tej współpracy powinna być przedmiotem troski, ale i monitorowania, a potem wprowadzania ewentualnych korekt. Stąd pomysł na ankietę „Drogi współpracy”. Partnerem przedsięwzięcia jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz mazowieckie OWES-y, do udziału w ankiecie zachęcał także Zarząd Województwa Mazowieckiego. Jest to gwarancją, że diagnoza ma szansę posłużyć jako kanwa dalszej dyskusji i docelowo polepszenia „dróg współpracy”.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Badanie w formie ankiety on-line jest anonimowe (konieczne jest tylko wybranie powiatu oraz subregionu), zajmuje około 15 minut.

Bezpośredni link do ankiety: http://drogiwspolpracy.badanie.net/

Do udziału w badaniu zaproszone są m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz oczywiście przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Partnerami przedsięwzięcia są: wspomniane Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ankieta potrwa jeszcze do 22 grudnia 2017.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Organizator:

Fundacja Fundusz Współpracy

Adres:

Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 450 98 10

Faks:

22 450 98 03

E-mail:

cofund@cofund.org.pl

Www:

http://www.cofund.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • ekonomia społeczna
  • pożytek publiczny
  • wspieranie przedsiębiorczości
  • współpraca z administracją