Przejdź do treści głównej

Warszawa-Ochota. Konkurs dotacyjny: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-30, 15:39
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku​ zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania: piątek, 29 grudnia 2017 - 16:00.

Kategoria konkursu:

  • Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.12.2017 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2018 roku do godz. 16:00​ w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17 a ( godziny pracy kancelarii Urzędu Dzielnica Ochota w Warszawie: w poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy) lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17 a, 02-021 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Marta Szulińska, nr telefonu 22 822 28 61, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-11-30 do 2017-12-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rekreacja
  • sport, wypoczynek