Przejdź do treści głównej

Program wyrównywania różnic między regionami III

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-24, 10:59
archiwalne
Trwa kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 roku. Wnioski można składać do dnia 15 stycznia 2018 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy:

 • obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszar D:
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszar G – powiaty.
 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 250.000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 • w przypadku obszaru G – zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, G proszę składać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Andersa 5, 00-147 Warszawa pok. 34.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Mazowieckiego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/.

Podmioty zainteresowane udziałem w programie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami realizacji, wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami!

Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce – Druki do pobrania „Program wyrównywania różnic między regionami III”


Data wydarzenia: od 2017-11-24 do 2018-01-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna
 • wyrównywanie szans