Przejdź do treści głównej

„Znamy zmiany”. Ponad 165 milionów na zadania dla organizacji! [relacja]

autor(ka): Ignacy Dudkiewicz, ngo.pl
2017-11-23, 03:00
Fot.: Tomek Kaczor
Pod hasłem „Znamy zmiany” odbyło się wczoraj wydarzenie organizowane przez Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W jego trakcie można było się sporo dowiedzieć zarówno o formalnościach, jak i o bardzo konkretnych pieniądzach.

– Co jakiś czas system współpracy w stolicy się zmienia – mówił Zbigniew Wejcman z SCWO. I to właśnie o nowych zasadach, narzędziach i formach współpracy organizacji pozarządowych z miastem mogli się dowiedzieć najwięcej uczestnicy i uczestniczki spotkania organizowanego w Centrum Kreatywności Targowa. Zanim jednak rozeszli się na warsztaty w grupach, w których poznawali swoiste ABC realizacji projektu – obejmujące kolejno: pisanie projektu, procedurę konkursową i ofertę oraz umowę dotacyjną i sprawozdanie – o założeniach nowego Rocznego Programu Współpracy miasta z organizacjami opowiedziała Ewa Kolankiewicz, pełnomocniczka Prezydenta do spraw współpracy z organizacjami. – Zależało nam w urzędzie na tym, żeby powstało centrum, które wspiera organizacje pozarządowe w ich działaniu. Nie chcieliśmy jednak tworzyć go jako jednostki miejskiej. Woleliśmy zlecić to organizacjom, ponieważ uważamy, że zlecanie zadań organizacjom pozarządowym jest najskuteczniejszą metodą ich realizacji. Dlatego powstało Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – rozpoczęła opowieść o najważniejszych zmianach we współpracy miasta z organizacjami.

Ta deklaracja okazała się nie być gołosłowna. Kolankiewicz podkreśliła, że do tej pory roczny program współpracy zakładał, że na otwarte konkursy ofert i na małe granty dla organizacji pozarządowych miasto przeznacza nie więcej niż 140 milionów złotych. Teraz ten zapis się zmienił: suma ta wynieść ma nie mniej niż 120 milionów. To jednak nie wszystko. – Już dziś wiem, że w planach biur i dzielnic na współpracę z organizacjami jest ponad 165 milionów. Kwota na współpracę zatem sukcesywnie rośnie – podkreślała Kolankiewicz, dodając, że wzrasta również kwota przeznaczana na usługi kupowane od organizacji. W ostatnim roku był to wzrost aż dwukrotny.

 

 

„Niech warszawiacy więcej wiedzą o NGO!”

Pani Pełnomocnik opowiedziała również o swoich priorytetach na przyszły rok. Wśród nich wymieniła między innymi wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w procesie konsultacji społecznych. – Mamy trudną sytuację. Organizacje niechętnie włączają się w konsultacje. Zrobimy wszystko, by je mocniej zachęcić do włączania się w kształtowanie polityk miejskich – mówiła. Oprócz tego wskazała na konieczność zwiększenia świadomości społecznej na temat roli organizacji pozarządowych. – Chcemy pracować nad tym, żeby warszawiacy więcej wiedzieli o tym, co robią organizacje. Przestajemy więc mówić o tym, ile wydajemy pieniędzy na zlecanie im zadań, tylko zaczynamy mówić o tym, co organizacje realnie za te pieniądze robią – zapowiadała, dodając, że kolejnym priorytetem jest wdrożenie rozwiązań wypracowanych podczas projektu Miasto w dialogu z 3 sektorem.

 

 

Kolankiewicz opowiedziała również o drobniejszych zmianach: na przykład w działaniu Komisji Dialogu Społecznego – zarówno na poziomie miejskim, jak i dzielnicowym – które mają usprawnić ich funkcjonowanie oraz ułatwić ich członkom i członkiniom dostęp do osób decyzyjnych na poziomie określonego biura lub dzielnicy. Zreferowała również zmianę dotyczącą przekształcenia i konieczności wypracowania nowej formuły dotychczasowego Forum Dialogu Społecznego, które teraz nazywać się będzie Forum Komisji Dialogu Społecznego. Zapowiedź odświeżenia sposobu działania Forum spotkała się z radością uczestników spotkania.

 

 

Warszawska Rada Pożytku poleca się na…

Po spotkaniach w grupach – pełnych konkretnych i bardzo praktycznych informacji dla organizacji – nadszedł czas na spotkanie uczestników i uczestniczek wydarzenia z pełnym składem Warszawskiej Rady Pożytku. Jej członkowie i członkinie przedstawili się zebranemu gremium, a także opowiedzieli o swoich planach i nadziejach związanych z obecną kadencją Rady. – Zależy nam na tym, by w Warszawie każda osoba, niezależnie od tego, skąd przychodzi, jakie ma ograniczenia i potencjały, czuła tu się bezpiecznie i mogła się tu realizować – mówiła Marta Lewandowska, członkini Rady ze strony pozarządowej. – Zależy nam również na włączaniu organizacji w proces tworzenia polityk publicznych i na partnerskich relacjach między administracją a organizacjami.

Anna Gierałtowska dodawała, że celem rady jest poszukiwanie porozumienia między różnymi sektorami. – Trzeba uwspólniać nasze cele, przełamywać bariery i szukać kompromisów – mówiła, a Andrzej Mrowiec dodawał: – Chcemy, żeby WRP była dla państwa pomocą, żeby była partnerem, żeby nasza współpraca układała się fantastycznie. Bo tylko dzięki państwu możemy realizować nasze cele i pragnienia.

 

 

Lepiej się orientować, łatwiej się angażować

Kilkukrotnie padła również związana z tą deklaracją zachęta do kontaktowania się z członkami Rady i do uczestniczenia w jej – otwartych na osoby z zewnątrz – posiedzeniach. Nadzieja, że przyniesie ona dobra owoce, jest tym większa, że uczestnictwo w wydarzeniu „Znamy zmiany” na pewno ułatwi jego uczestnikom i uczestniczkom aktywne zaangażowanie się we współpracę – finansową i nie tylko – z urzędem miasta w Warszawie. A także pozwoliło im dobrze zorientować się, co nowego ich w tej sferze czeka.

Gdyby ktoś jednak wciąż miał wątpliwości, Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i jego konsultanci oraz konsultantki służą pomocą.

 

 
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoUwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 7 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją