Przejdź do treści głównej

Dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych na Mazowszu

autor(ka): Agnieszka Marianowicz-Szczygieł
2017-11-22, 09:55
archiwalne
Zajęcia w Spółdzielni Socjalnej Amelia w Ostrowi Mazowieckiej
Do 11 grudnia 2017 trwa nabór do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie... ostrołęckim oraz radomskim”, w ramach których wspierane jest tworzenie miejsc pracy i zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych). Dla zainteresowanych czekają dotację 11-12 tys. zł na miejsce pracy, wsparcie pomostowe, doradztwo, szkolenia i usługi. Szczegóły na www.mowes.pl.

Nie masz pracy? Potrzebujesz rozwoju, także swojej organizacji? 
A może ekonomia społeczna?

Choć zbiorcze wskaźniki bezrobocia maleją, to ich zróżnicowanie jest bardzo duże i w niektórych regionach województwa mazowieckiego są na dwa razy wyższym poziomie niż średnia w całym województwie. Istnieją także grupy społeczne czy osoby, którym szczególnie trudno poruszać się na rynku pracy. Do takich osób i podmiotów, które są zainteresowane wsparciem i rozwojem w tym obszarze, adresowana jest ekonomia społeczna. Na stworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych czekają środki finansowe, doradcy i …nowi klienci.

Na powstanie jednego miejsca pracy można otrzymać 11-12 tys. zł bezzwrotnej dotacji. To środki przeznaczone m.in. na zakup narzędzi pracy czy materiałów do produkcji, wyposażenie lokalu lub inne cele związane z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorstwo społeczne może stworzyć już jedna organizacja, mogą to zrobić wspólnie minimum dwie instytucje (np. organizacja pozarządowa wspólnie z samorządem lub dwie lub więcej organizacji) a także może to zrobić pięć osób fizycznych, które chcą założyć np. spółdzielnię socjalną. Pomoc na starcie obejmuje szkolenia, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym czy kluczowym, który pomoże napisać solidny biznesplan. Ekonomia społeczna to przecież biznes, choć specyficzny. To mix przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, zyski muszą być obligatoryjnie przeznaczone na rozwój firmy lub działalność społeczną. Zarządzanie odbywa się na demokratycznych zasadach, dlatego ekonomia społeczna nazywana jest „ekonomią z ludzką twarzą”. Tu można pomagać, realizować cele społecznie i jednocześnie zarabiać. Unikalną siłą ekonomii społecznej są partnerstwa lokalne, w które włączają się samorządy, lokalny biznes czy instytucje pomocy społecznej – udostępniając lokale, zapewniając zlecenia (klauzule społeczne w zamówieniach publicznych) czy wspierając know-how. Jednocześnie rozwiązywane są palące lokalne problemy, przy wykorzystaniu lokalnych atutów. Przedsiębiorstwo społeczne na mocy ustawy ma obowiązek zatrudnienia osób, wśród których 30% lub 50% (w zależności od grupy) stanowią osoby defaworyzowane na rynku pracy lub zagrożone wykluczeniem społecznym czy ubóstwem tj. m.in. osoby niepełnosprawne, bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.

Na przykład Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szron” powstała dzięki determinacji grupy inicjatywnej, w której było kilka osób niepełnosprawnych oraz dzięki przychylności władz samorządowych. Dziś zatrudnia 9 osób, z których 5 obsługuje monitoring wizyjny miasta Wyszkowa, 2 - punkt xero, a 2 zajmują się obsługą (administracja, transport osób niepełnosprawnych). – Naszą spółdzielnię założyły zwykłe osoby fizyczne będące osobami bezrobotnymi. Od przyjaciół ze Stowarzyszenia Gminy Klwów – Wspólne Marzenia dowiedzieliśmy się o możliwości szkoleń i o uzyskaniu niezbędnych finansów w celu założenia spółdzielni – wspomina Szymon Kopczyński, prezes Spółdzielni Socjalnej „Oaza”. Zajazd Lwowski to Zakład Aktywności Zawodowej powołany z myślą o osobach niepełnosprawnych, który wydzielił część swoich pomieszczeń właśnie dla tej spółdzielni. – Chcieliśmy stworzyć miejsca pracy dla siebie, ale z taką myślą, że może kogoś w przyszłości zatrudnimy. Trzeba się nie bać i przede wszystkim próbować! –mówi pani Barbara Gniada – pokojowa. Oto inny przykład: Spółdzielnię Socjalną Amelia założyły kobiety, które same borykały się z niepełnosprawnością lub miały niepełnosprawne dzieci. Tak powstało Centrum Amelia w Ostrowi Mazowieckiej, które świadczy usługi rehabilitacyjno-opiekuńcze: w tym integrację sensoryczną, fizjoterapię, logopedię czy dogoterapię. – Cały czas trzeba coś zmieniać, ulepszać, poprawiać. Trzeba być konkurencyjnym na rynku, bo konkurencja nie śpi. Trzeba być także dopasowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, do potrzeb dzieciaków – radzi prezes Spółdzielni, pani Agnieszka Golińska. Rzeczywiście, znalezienie luki na rynku to priorytet.

- Jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej możemy przygotować grunt, przekazać dotację, pomóc wystartować, ale siła przedsiębiorstwa społecznego opiera się na dobrym pomyśle biznesowym i ludziach – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik Mazowieckiego OWES, który prowadzi Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w Przasnyszu, Ciechanowie oraz Radomiu. – Namawiamy na współpracę lokalne organizacje pozarządowe, biznes, jednostki samorządu terytorialnego wraz ze specjalistycznymi instytucjami świadczącymi pomoc społeczną. Tylko tyle i aż tyle - dodaje.

Przedsiębiorstwa społeczne to także podmioty tworzone przez osoby prawne. Drogą ku temu jest m.in. ekonomizacja organizacji pozarządowych (np. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia osób przez fundacje czy stowarzyszenia), ale także tworzenie przez NGO nowych podmiotów takich jak spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółki non-profit. Nowe przedsiębiorstwa społeczne mogą tworzyć także samorządy - same lub we współpracy z NGO.

Obecny nabór do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” oraz „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, w ramach których wspierane jest zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych) potrwa do 11 grudnia 2017. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorzy zakładają, że w ciągu trzech lat zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych z każdego subregionu znajdzie w sumie 60 osób oddalonych od rynku pracy.

Po bliższe informacje zapraszamy na stronę www.mowes.pl oraz do Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Przasnyszu oraz w Radomiu.


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Miejsce: woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2017-11-22 do 2017-12-11
Organizator:

Fundacja Fundusz Współpracy

Adres:

Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 450 98 10

Faks:

22 450 98 03

E-mail:

cofund@cofund.org.pl

Www:

http://www.cofund.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • wspieranie przedsiębiorczości