Przejdź do treści głównej

Konsultacje wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-13, 13:27
archiwalne
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 listopada 2017 r. do 28 listopada 2017 r.

Uwagi do projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2017 roku w jeden z niżej wymienionych sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa;
2) drogą elektroniczną na adres e-mail: ;
3) za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021 jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Załączniki:
Projekt Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021

Formularz konsultacyjny


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Data wydarzenia: od 2017-11-15 do 2017-11-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • aktywizacja zawodowa
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie bezrobociu
  • rozwój zawodowy
  • rynek pracy