Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie nt. zasad równości szans i niedyskryminacji w PO WER

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-10-02, 08:53
bezpłatne
archiwalne
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza 20 listopada 2017 r. na jednodniowe, bezpłatne szkolenie "Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój".

Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2017 r. w godz. 8.00-15.00. w Warszawie, w Centrum konferencyjnym Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123 A.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres lub faksem 22 578 44 63 do 14 listopada. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach szkolenia zapewniamy salę wykładową, poczęstunek oraz materiały szkoleniowe. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Program szkolenia

 • 8:00 – 8:15 - Przywitanie uczestników, powitalna kawa (I przerwa kawowa), rejestracja;
 • 8:15 – 10:15 - Podstawowe pojęcia związane z równością szans kobiet i mężczyzn. Ramy prawne krajowe i europejskie w obszarze zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020;
 • 10:15 – 10:30 – II przerwa kawowa;
 • 10:30 – 12:30 - Zakaz dyskryminacji w prawie krajowym i unijnym. Definicja dostępności, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 12:30 – 13:00 – Przerwa obiadowa;
 • 13:00 – 15:00 - Przygotowanie projektu ogólnodostępnego oraz realizacji projektu zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Uniwersalne projektowanie i mechanizmy racjonalnych usprawnień;
 • 15:00 - Zakończenie szkolenia.

Organizator szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul.Młynarska 16, 01-205 Warszawa
tel. 22 578 44 34
e-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: 2017-11-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • antydyskryminacja
 • fundusze strukturalne
 • kobiety
 • mężczyźni
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • pisanie projektów
 • rozwój regionalny
 • równość