Przejdź do treści głównej

Znamy laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej [relacja]

autor(ka): Urząd m.st. Warszawy
2017-10-26, 14:35
Gala WPEK 2017
26 października w nowym budynku Domu Kultury Kadr odbyła się Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej - nagród dla najlepszych animatorów, edukatorów i nauczycieli. Laureatkami Grand Prix zostały Hanna Sabat i Marta Skowrońska-Markiewicz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej za projekt „Działaj w Muzeum”.

– Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce, przyznana została już po raz ósmy. Każda z edycji Konkursu pokazuje bogactwo działań edukacyjno-artystycznych w stolicy. Tegoroczne projekty udowadniają, że w zakresie edukacji kulturalnej nie ma ograniczeń i w sposób niezwykle twórczy jest ona w stanie łączyć odległe na pozór dziedziny, stawać się łącznikiem pokoleń – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

W tegorocznej VIII edycji konkursu Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej zgłoszono 98 wnioski. W pierwszym etapie Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych WPEK wyłoniła 53 projekty. Dla finalistów, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowano sesje warsztatów poświęcone sztuce prezentacji. 7 września w Multimedialnej Bibliotece w Dzielnicy Mokotów odbyły się przesłuchania konkursowe w formie publicznej prezentacji z udziałem publiczności. Kapituła Nagrody w składzie przyznała 28 nagród i 7 wyróżnień.

Laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2017 poznaliśmy 26 października podczas Gali w Domu Kultury Kadr. Tegoroczna nagrodę główną zdobyły panie Hanna Sabat i Marta Skowrońska-Markiewicz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej za projekt „Działaj w Muzeum”. „Działaj z Muzeum” to program tworzony przez wolontariuszy zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i dzieleniem się nią z innymi użytkownikami instytucji. Po zapoznaniu się z wystawami i programem Muzeum, uczestnicy proponują i realizują autorskie działania otwarte dla publiczności. Wśród aktywności realizowanych w przeszłości przez wolontariuszy Muzeum znalazły się spacery, oprowadzania tematyczne, warsztaty dla dzieci, animacje na wystawach, pikniki odbywające się w Parku Rzeźby na Bródnie oraz inne mniej typowe formaty, takie jak kontemplacje dzieł sztuki. Dzięki włączaniu wolontariuszy w proces budowania programu, Muzeum ma okazję sprawdzać partycypacyjny potencjał instytucji. Wydarzenia przygotowane przez wolontariuszy ruszają około miesiąca po otwarciu wystawy.

W laudacji Kapituła doceniła projekt za pokazanie idei wolontariatu jako idei kultury i sposób jej współtworzenia. Projekt pokazuje zmianę programową instytucji, proces budowania społeczności wokół instytucji, budowania świadomej publiczności i świadomej pracy z nią.

Nagrodzeni o swoich projektach opowiedzą podczas Giełdy Projektów i Programów Edukacji Kulturalnej, która odbędzie się w Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym 23 listopada 2017.


Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej przyznawana jest corocznie za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej zrealizowany w Warszawie. Organizatorem i fundatorem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest m.st. Warszawa. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może startować animator, edukator, nauczyciel, który w Warszawie zrealizował program lub projekt edukacji kulturalnej. Wniosek może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, uczelnia, firma lub osoba fizyczna.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

Określa działania w zakresie edukacji kulturalnej w Warszawie na lata 2015-2020. Jest kontynuacją i rozwinięciem Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, przyjętego Zarządzeniem nr 3923/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 grudnia 2009 r. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 koordynowany jest przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej. Z Pełnomocnikiem współpracują koordynatorzy Programu w Biurze Kultury, Biurze Edukacji, współpracujących biurach Urzędu m.st. Warszawy oraz w 18 dzielnicach m.st. Warszawy. Program jest pierwszym w Polsce środowiskowym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne.

W ramach programu działa portal www.wpek.pl


Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka
  • wolontariat