Przejdź do treści głównej

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-10-04, 16:16
archiwalne
Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 i 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać do 26 października 2017 r. do godz. 16:00.

Kategoria konkursu:

 • Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2017 - 2018

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 26 października 2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 roku do godz. 15.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

w zakresie zadania konkursowego:

 • ­ Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139, tel. 22 44-324-74
 • ­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82
 • ­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70
 • ­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73
 • ­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90
 • ­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

 • ­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82
 • ­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70
 • ­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90
 • ­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73
 • ­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 oraz 13:00 – 15:30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-10-04 do 2017-10-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • młodzież
 • sport, wypoczynek