Przejdź do treści głównej

IV posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji [relacja]

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-29, 12:56
27 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, w godz. 12.00 – 14.30 odbyło się IV posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Obecnych było 12 z 18 członków Rady.

Początek spotkania miał charakter organizacyjny. Członkowie Rady przyjęli porządek obrad oraz zatwierdzili protokół z posiedzenia 31 maja 2017 r.

W pierwszej części spotkania Członkowie Rady wysłuchali wystąpień zaproszonych gości.

Pani Aleksandra Srejmer kierująca Działem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Fundacji Fundusz Współpracy opowiedziała o realizacji Programu FIO Mazowsze Lokalnie w roku 2017, przedstawiając jednocześnie przebieg jego poprzednich dwóch edycji

Pani Elżbieta Bogucka – zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przypomniała zadania jakie realizuje MCPS, przedstawiła podsumowanie działań prowadzonych w polityce społecznej w 2017 r. oraz plany dotyczące polityki senioralnej na 2018 r.

Następnie Rada zapoznała się z projektem rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Członkowie zgłosili swoje propozycje poprawek, jednak jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu programu.

Stałymi punktami posiedzenia były informacje dotyczące:

  • uchwał podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie obiegowym;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • uczestnictwa przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pracach innych zespołów i rad w szczególności: Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu ds. zbadania szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich przy Wojewodzie Mazowieckim.

W sprawach różnych MRDPP:

  • wyznaczyła przedstawicieli do Komisji oceniającej oferty w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”;
  • zapoznała się z relacją Pani Izabeli Stelmańskiej z prac Sejmowej Komisji nad projektem ustawy o usługach turystycznych.

Termin kolejnego posiedzenia planowany jest w listopadzie 2017 r.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją