Przejdź do treści głównej

Nagrody S3KTOR rozdane! Poznajcie laureatów

autor(ka): oprac. dobr [warszawa.ngo.pl]
2017-09-15, 22:10
archiwalne
Laureaci kokursu S3KTOR 2016
Nowa formuła, ponad 60 zgłoszonych inicjatyw, cenne nagrody finansowe oraz sześciu laureatów. Najlepsze stołeczne inicjatywy zostały nagrodzone podczas gali VII edycji konkursu S3KTOR. Poznajcie laureatów!

Do VII edycji konkursu S3KTOR zgłoszonych zostało 60 stołecznych inicjatyw. W tym roku konkurs przebiegał w nowej formule - zamiast dziesięciu kategorii branżowych, ustanowiono trzy nowe kategorie podstawowe: S3KTOR Aktywizujący, S3KTOR Nowatorski oraz S3KTOR Programowy. Dzięki temu w konkursie mogła wziąć udział praktycznie każda organizacja działająca na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Laureatów w kategoriach podstawowych wskazała Kapituła konkursu, powołana przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, składająca się z urzędników i przedstawicieli trzeciego sektora.

 

Inicjatywy były zgłaszane przez organizacje pozarządowe do każdej z kategorii. Najpierw, spośród zgłoszonych, wyboru dokonywały Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego. Następnie wybrane inicjatywy trafiały do zespołów roboczych powołanych przez Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowym. Każdy z zespołów nominował trzy inicjatywy do ostatecznej decyzji Kapituły Konkursu.

Oprócz nagród w kategoriach podstawowych przyznano także nagrodę za całokształt Grand S3KTOR (laureata wybrała Warszawska Rada Pożytku), nagrodę mieszkańców (ufundowaną przez Tramwaje Warszawskie) oraz nnagrodę portalu warszawa.ngo.pl (laureata wybrał zespół redakcyjny).

Poznajmy zwycięzców!

Nagrodę w kategorii S3KTOR AKTYWIZUJĄCY otrzymał Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Diamonds Academy”.

W laudacji czytamy m.in.:, że nagrodzony projekt zrodził się z pasji do sportu. Przełamuje kulturowe schematy w środowisku młodzieży szkolnej. Kapituła podkreśliła aktywizujący aspekt tego projektu, a zwłaszcza to, że skierowany jest on do dziewczynek, przełamując stereotypy płciowe od najmłodszych lat. Działaczom klubu, w ciągu dwóch lat udało się utworzyć cztery ośrodki treningowe m.in. na Mokotowie, w Wawrze i Wilanowie. Oprócz dziewczynek w wieku od 4 do 15 lat, w projekcie aktywnie uczestniczą ich rodziny.

Zobacz także:

Nagroda w kategorii S3KTOR NOWATORSKI przyznawana jest za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. Otrzymała ją inicjatywa „Ogarnij Inżynierię” Fundacji Katalyst Engineering.

W laudacji napisano m.in., że nagrodzony projekt jest innowacyjnym programem inżynieryjnym realizowanym w 2016 roku w warszawskich szkołach podstawowych. Sposób jego realizacji, metody działania, jak i wszystkie materiały wykorzystywane w programie zostały stworzone przez zespół Fundacji Katalyst Engineering. Program realizowany był podczas zajęć lekcyjnych przez nauczycieli, którzy wraz z uczniami przeprowadzali eksperymenty, projektowali oraz konstruowali. Uczniowie mieli okazję poznać m.in. technologię druku 3D oraz programy do tworzenia trójwymiarowych modeli. Co ważne, realizacja programu przyniosła korzyści nie tylko samym uczniom, lecz również nauczycielom, którzy zacieśnili więzi z podopiecznymi oraz poszerzyli swoje umiejętności robiąc coś nieszablonowego.

Zobacz także:

Nagroda w kategorii S3KTOR PROGRAMOWY przyznawana jest za działania realizujące założenia dokumentów strategicznych m.st. Warszawy oraz zbieżne z polityką miasta. Organizacja pozarządowa, zgłaszająca się do nagrody w tej kategorii, musiała wskazać przynajmniej jeden program, kluczowy dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Nagrodę w tej kategorii otrzymała inicjatywa „Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie” Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

W laudacji zwrócono uwagę, że projekt jest mocno zakorzeniony w problematyce senioralnej i wpisuje się w realizację programu „Warszawa przyjazna seniorom na lata 2013 – 2020”. Kapituła podkreśliła jej integracyjny, międzypokoleniowy oraz aktywizacyjny charakter. Zwrócono też uwagę na międzykulturowość działań, dzięki którym doszło do przełamania barier i stereotypów, przez co projekt sprzyjał integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Zobacz także:

 

W kategorii głównej, GRAND S3KTOR, nagroda przyznawana jest za całokształt organizacji, która prowadzi działania na rzecz Warszawy i jej mieszkańców co najmniej od dziesięciu lat. W tej kategorii zgłosiło się 9 organizacji pozarządowych, spośród których Kapituła Konkursowa wybrała laureata. Zostało nim Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” Oddział Warszawski, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia dla Bezdomnych.

Przychodnia działa od 1994 roku. W 2016 roku przyjęto w niej 8757 pacjentów. Oprócz pomocy medycznej, organizacja oferuje również pomoc w znalezieniu miejsc noclegowych czy uregulowaniu spraw formalnych

Kapituła doceniła ludzi, którzy w sensie dosłownym i metaforycznym, dają nadzieję osobom cierpiącym i wykluczonym, często żyjącym z piętnem stereotypów lub rzeczywistych błędów życiowych. Za niezwykłe uznano stworzenie przychodni dla osób bezdomnych, które mają ograniczony dostęp do świadczeń medycznych. Uhonorowanie Stowarzyszenia tą nagrodą jest także okazją do promocji pożądanych społecznie i odpowiedzialnych postaw oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Zobacz także:

Laureat NAGRODY MIESZKAŃCÓW został wybrany w elektronicznym głosowaniu. Największą liczbę głosów - 192 - otrzymała Fundacja Katalyst Engineerin za projekt „Ogarnij Inżynierię”.

NAGRODA SERWISU WARSZAWA NGO. PL powędrowała do Fundacji Ergo Sum i Klubokawiarnii „Życie jest Fajne”.

Nasza redakcja przy przyznawaniu nagrody od lat kieruje się tymi samymi kryteriami: nagradzamy działania, które realnie zmieniają życie Warszawiaków i Warszawianek. Na lepsze. Takie, które mają szanse na stałe wpisać się w krajobraz miasta, nie są pojedynczą akcją, ale mają charakter długofalowy. Wyróżniamy pionierów, tych, którzy przecierają szlaki. To nie jest łatwe - to często żmudna walka ze stereotypami, wykluczeniem, czasem także walka o przetrwanie. Nagradzamy konsekwencję i determinację. Nagradzamy tych, którzy wierzą, że życie jest fajne. Też w to wierzymy.

Zobacz także:

 

 

Laureaci otrzymali nagrody finansowe: 5 tys. zł w każdej z trzech kategorii podstawowych oraz 15 tys. zł w kategorii Grand S3KTOR. Portal warszawa.ngo.pl (a właściwie Stowarzyszenie Klon/Jawor) przekazało swojemu laureatowi darowiznę w wysokości 500 zł.


Wydarzenie objęte patronatem medialnym portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

Źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 7 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • edukacja
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • sport
  • sport, wypoczynek
  • współpraca z administracją