Przejdź do treści głównej

Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego - I edycja - nabór

autor(ka): Organizatorzy
2017-09-13, 13:57
archiwalne
Dwusemestralne Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie praktyk związanych z równym traktowaniem oraz zainteresowanych problematyką przeciwdziałania dyskryminacji.

Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2017 r. oraz obejmują 158 godzin wykładów i warsztatów.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:

Przyczyny powstawania i istnienia stereotypów oraz uprzedzeń, zasady równości w prawie i równości wobec prawa, równe traktowanie w prawie międzynarodowym na poziomie uniwersalnym oraz europejskim, w tym główne instrumenty konwencyjne chroniące przed dyskryminacją, organy i instytucje stojące na straży równego traktowania w Polsce, ochrona równości w polskich przepisach, postępowania w sprawach z zakresu równego traktowania w polskim prawie oraz przed sądami i organizacjami międzynarodowymi, równe traktowanie kobiet i mężczyzn,

Mowa nienawiści i przestępstwa motywowane uprzedzeniami, problemy wynikające z nierównego traktowania osób z niepełną sprawnością fizyczną, intelektualną oraz osób poważnie chorych, problemy wynikające z nierównego traktowania przedstawicieli wybranych grup prawnie chronionych takich jak: migranci, osoby LGBT, Romowie i mniejszości narodowe, nierówne traktowanie ze względu na wiek oraz w związku z religią czy wyznaniem.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, oraz specjaliści – praktycy.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia z końcowego egzaminu.

Czesne za całość studiów: 4.500 zł

Opłata rejestracyjna: 100 zł

Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Dodatkowych informacji udziela p. Magda Sosińska, Sekretarz naukowy Studiów: e-mail, tel. 22 657 27 44.

Studia są prowadzone pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Szczegółowe informacje na stronie www.inp.pan.pl.


Źródło: inf. nadesłana
Data wydarzenia: od 2017-09-13 do 2017-10-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • antydyskryminacja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • kształcenie ustawiczne
  • prawa człowieka
  • prawo
  • równość