Przejdź do treści głównej

PFRON: Spotkanie konsultacyjne dotyczące warunków realizacji projektów w konkursie „Samodzielni i skuteczni”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-07, 15:21
archiwalne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakończył pierwszy etap konsultacji dotyczących założeń konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 4/2017). 22 września 2017 r. planowane jest spotkanie konsultacyjne w Biurze PFRON w Warszawie (ul. Sienna 63, sala nr 7).

Do 28 sierpnia 2017 roku mogły być zgłaszane przez organizacje pozarządowe uwagi i propozycje zmian do założeń konkursu. Przedstawione postulaty podlegają aktualnie analizie przez PFRON.

W dniu 22 września 2017 roku, w godzinach od 11.00 do 14.00, planowane jest zorganizowanie spotkania konsultacyjnego w Biurze PFRON (ul. Sienna 63, sala nr 7), w trakcie którego przedyskutowane zostaną szczegółowe warunki realizacji projektów w konkursie pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przekazanie zgłoszenia na adres: , do dnia 19 września 2017 roku. W zgłoszeniu prosimy o wskazanie nazwy organizacji oraz imienia i nazwiska osoby (osób) uczestniczących w spotkaniu.

Dziękujemy za dotychczasowy udział w konsultacjach i przekazane uwagi, zmierzające do optymalizacji zasad zlecenia realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wspólne działania pozwolą na wypracowanie przyjaznych dla organizacji pozarządowych procedur, zapewniających adekwatne do potrzeb osób niepełnosprawnych wsparcie.

Zapraszamy na spotkanie!

 

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Data wydarzenia: 2017-09-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie bezrobociu