Przejdź do treści głównej

Konsultacje w sprawie procedury konkursowej dotyczącej realizacji zadań ze środków Wojewody Mazowieckiego


2017-09-05, 13:49
archiwalne
fot. Jason Smith, freeimages.com
Trwają konsultacje dotyczące procedury konkursowej odnoszącej się do przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej dla biur Urzędu m.st. Warszawy.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej dla biur Urzędu m.st. Warszawy

Treść projektu Procedury konkursowej oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl oraz ngo.um.warszawa.pl.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2017 r. na:

  • adres poczty elektronicznej ,
  • adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,
  • faks 22 443 34 02.

Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Data wydarzenia: od 2017-09-05 do 2017-09-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie przemocy