Przejdź do treści głównej

Likwidacja Fundacji Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos [WARSZAWA]

autor(ka): BARBARA KUSZTAL
2017-08-25, 10:20

Likwidator Fundacji Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290067; NIP: 1070009780; pod adresem: 00-567 Warszawa, Al. Ujazdowskie 13, zawiadamia że w dniu 28.02.2017r. Rada Fundacji Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos podjęła uchwałę o rozwiązaniu Fundacji i otwarciu likwidacji Fundacji z dniem 01.03.2017r.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos w likwidacji z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie do 30 września 2017r.

Likwidator - Anna Andrzejczak

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: WARSZAWA
Ważność ogłoszenia: od 2017-08-25 do 2017-10-07
Organizator:

Fundacja Edukacji Polityczno-Ekonomicznej Politikos

Adres:

Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

E-mail:

barbara.kusztal@rkwlegal.pl

tagi

 • dolnośląskie
 • KOMUNIKATY
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • Lublin
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • Wrocław
 • zachodniopomorskie