Przejdź do treści głównej

Terapia ręki - studia podyplomowe

autor(ka): Beata Kowalewska
2017-08-02, 09:18
Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe "Terapia ręki", które rozpoczną się w październiku 2017 r. w Warszawie. Studia są płatne. Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.cwro.edu.pl.

TERAPIA RĘKI

OPIS STUDIÓW:

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści – praktycy, fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapeuci NDT-Bobath, terapeuci korekcyjno-kompensacyjni, terapeuci pedagogiczni, psychologowie, pedagodzy. Wszyscy z dużym klinicznym doświadczeniem.

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla dla psychologów, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, terapeutów SI.

Absolwenci studiów otrzymują akademickie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie oraz Certyfikat Terapeuty Ręki uprawniający do prowadzenia terapii ręki z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii w ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dyspraksją, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SI) oraz z dysgrafią.

PROGRAM RAMOWY:

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW „TERAPIA RĘKI” (autyzm, MpDz., dyspraksja, dysgrafia)

BLOK 1.

Wykłady i ćwiczenia akademickie

  1. Wprowadzenie do teorii SI.
  2. Budowa, rozwój, funkcjonowanie , zaburzenia systemu przedsionkowego.
  3. Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w aspekcie dojrzewania układu nerwowego. Zmienność reakcji odruchowych w trakcie rozwoju.
  4. Mózgowe porażenie dziecięce.

BLOK 2.

Fizjoterapia i terapia SI

Anatomia ręki.

Struktury OUN a procesy przetwarzania sensorycznego.

Rozwój sprawności ręki ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.

Wprowadzenie do fizjoterapii.

Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ( spektrum autyzmu , mózgowe porażenie dziecięce, dyspraksja, obniżone/wzmożone napięcie mięśniowe, wady postawy, dysgrafia.

BLOK 3.

Grafomotoryka

Prawidłowy rozwój dziecka.

Rozwój motoryki dużej ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.

Motoryka mała – prawidłowości rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju chwytu i kciuka w aspekcie przetwarzania sensorycznego SI.

Wpływ procesów SI na sprawność grafomotoryczną dziecka.

Grafomotoryka – terapia dziecka w wieku przedszkolnym – przygotowanie do pisania.

Budowanie planu terapii, planowanie zajęć na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych, opinii SI oraz opinii fizjoterapeuty.

Prezentacja pomocy terapeutycznych – ćwiczenia warsztatowe.

BLOK4.

Dysgrafia- diagnoza i terapia

1.Terapia korekcyjno-kompensacyjna dziecka z trudnościami w uczeniu.

2. Dysgrafia a procesy SI.

Metodyka zajęć terapii ręki dla uczniów z dysgrafią.

Procedury diagnozy dysgrafii.

Program ćwiczeń uwzględniających wielomodalne procesy planowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki dla zdrowia.

(ćwiczenia) blok 1. oraz 2.

3. Ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu.

Blok 5. Seminarium dyplomowe

ORGANIZACJA:

Studia podyplomowe trwają dwa semestry od października do końca czerwca (180 h dydaktycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-18.00)

Koszt studiów - 3.000 zł za całość oraz jednorazowo 400 zł wpisowe


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data wydarzenia: od 2017-10-01 do 2018-09-30
Organizator:

Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

Adres:

Woronicza 15 lok. 100, 02-625 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

228479542

Faks:

228479541

E-mail:

cwro@cwro.edu.pl

Www:

http://www.cwro.edu.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • oświata