Przejdź do treści głównej

Warszawa-Bielany. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-26, 17:28
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach2017 - 2019 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Należy je złożyć do 21 sierpnia 2017 r.

Termin składania:

poniedziałek, 21 sierpień, 2017 - 15:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania zwykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21.08.2017 roku godz.15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisaći złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2017 roku do godz.15:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 pok. 259-260 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa (liczy się data wpływu doUrzędu Dzielnicy).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielanym.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadańkonkursowych oraz wymogów formalnych ( Marta Ziętek-Rdzanek nr telefonu 22 32 54 389oraz Paweł Sieńkowski nr telefonu 22 32 54 388, od poniedziałku do piątku w godz.8-16).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-07-26 do 2017-08-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • oświata