Przejdź do treści głównej

Szkoła dla Rodziców dla Twoich podopiecznych [województwo mazowieckie]

autor(ka): Aleksandra Zakrzewska-Murawa
2017-07-21, 10:06

Zapraszamy instytucje, organizacje, poradnie, szkoły, firmy - z terenu województwa mazowieckiego - zainteresowane przeprowadzeniem dla swoich podopiecznych / klientów / współpracowników programu profilaktycznego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Warsztaty bezpłatne dla uczestników.

W razie potrzeby oferujemy też coaching rodzicielski czy konsultacje ze specjalistami.

Zapraszamy do współpracy.

Opis programu:

Szkoła dla Rodziców to cykl warsztatów dotyczących profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Uczestnicy tego cyklu podniosą swoje kompetencje wychowawcze i opiekuńcze. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty te są częścią sprawdzonego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” (część I) oraz A. Faber i E. Mazlish „Rodzeństwo bez rywalizacji” (część II)

Tematyka zajęć część I :
Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w grupie,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Tematyka zajęć część II:
Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:
-rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
-kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności, -problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, -wpływ ról na relacje między dziećmi i ich dorosłe życie

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: województwo mazowieckie
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-21 do 2017-09-19
Organizator:

Fundacja Strefa Pociech

Adres:

Lipowa 5, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie

Tel.:

603072071

E-mail:

fundacjastrefapociech@gmail.com

Www:

http://www.strefapociech.pl 

tagi

  • mazowieckie
  • PARTNER DO PROJEKTU
  • Warszawa