Przejdź do treści głównej

Koordynatorka/koordynator projektu "MoboLab" [Warszawa]

autor(ka): Bogna Mrozowska
2017-07-17, 16:46

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poszukuje koordynatorki/koordynatora projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT). Opis projektu znajduje się pod adresem: http://frsi.org.pl/projekt/mobolab-roboty-i-tablety-w-twojej-szkole/.

Główne zadania koordynatorki/koordynatora:

 • całościowe zarządzanie projektem;
 • prowadzenie dokumentacji projektu;
 • nadzór nad jakością i terminowością pracy personelu FRSI oraz partnerów: Urzędu Gminy Wołomin i Urzędu Miasta Zielonka uczestniczących w realizacji projektu;
 • wybór, kontraktowanie i nadzór nad wykonawcami;
 • monitoring mający na celu zapewnienie zgodności realizowanych działań z umową o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, w tym z wnioskiem, jego budżetem, harmonogramami (czasowym i płatności) oraz odpowiednimi wytycznymi;
 • kontakt i sprawozdawczość do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w tym obsługa SL 2014;
 • organizacja szkoleń dla nauczycieli;
 • nadzór organizacyjny nad realizacją lekcji i zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu (we współpracy z koordynatorami po stronie Urzędu Gminy Wołomin i Urzędu Miasta Zielonka oraz koordynatorami szkolnymi);
 • organizacja międzyszkolnych i międzygminnych spotkań uczniów i nauczycieli.

Oczekujemy:

 • min. 3 lata praktycznego doświadczenia w koordynacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • gruntownej, praktycznej znajomości wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z okresu 2014-2020, a także znajomości „Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”;
 • umiejętności analitycznego myślenia, dokładności i skrupulatności;
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;
 • umiejętności ustalania priorytetów, planowania i organizacji pracy;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • wyższego wykształcenia.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do szkół;
 • możliwość niezwłocznego rozpoczęcia pracy;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 31 lipca 2018 r., z możliwością jej przedłużenia;
 • możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

CV należy przesyłać na adres do 26 lipca 2017 r. W tytule należy wpisać „Koordynator/ka projektu MoboLab”.

W przesłanym CV powinno się znaleźć oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922).”

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydat(k)ami.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-17 do 2017-07-26
Organizator:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Adres:

Kopernika 17, 00-359 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 123 90 20

E-mail:

frsi@frsi.org.pl

Www:

http://www.frsi.org.pl 

tagi

 • mazowieckie
 • PRACA OFEROWANA
 • Warszawa