Przejdź do treści głównej

Likwidacja Fundacji Symeon [Warszawa]

autor(ka): Andrzej Pacek
2017-07-17, 10:09

Likwidator Fundacji „Europejskie Centrum Opieki Symeon” w Warszawie, ul. Nowolipki 11A lok. 23, 00-151 Warszawa, nr KRS: 0000394433 (dalej "Fundacja"), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 marca 2017 r. uchwałą Nr 1 Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji postanowiła o likwidacji Fundacji.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie z dniem 06 lipca 2017r. zgodnie, z którym dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o likwidacji Fundacji.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań.

Wzywa się do zgłoszenia ewentualnych roszczeń lub uwag w stosunku do Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 r. na adres likwidatora Fundacji tj. Andrzej Pacek adres: 53-406 Wrocław ul. Krucza 128/4.

17 lipca 2017 roku.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Warszawa
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-17 do 2017-09-15
Organizator:

Fundacja "Europejskie Centrum Opieki Symeon"

Adres:

Krucza 128/4, 53-406 Wrocław, woj. mazowieckie

Tel.:

502244165

E-mail:

warszawa@fundacjasymeon.pl

Www:

http://fundacjasymeon.pl 

tagi

  • KOMUNIKATY
  • mazowieckie
  • Warszawa