Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”

autor(ka): Wioleta Bartnicka
2017-07-17, 08:45
płatne
KBPN i Fundacja ETOH zapraszają na kolejną edycję Szkolenia „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”, które rozpoczyna się już we wrześniu. Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 15 sierpnia! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona! Udział płatny.

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

Projekt „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych” przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Program szkoleniowy obejmuje 67 godzin zegarowych realizowanych podczas 3 sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:
I. 22 - 24 września 2017 r.
II. 26 - 29 października 2017 r.
III. 24 - 26 listopada 2017 r. Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe (do pobrania na stronie www.etoh.edu.pl) prosimy przesyłać w terminie do 15.08.2017 r. na adres e-mail: bądź faksem: 22/836-80-81 lub droga pocztową na adres: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych 01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi prowadzących zajęcia profilaktyczne lub planujący prowadzenie tego typu zajęć w miejscu swojej prac.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w związku a tym opłata za udział w szkoleniu wynosi jedynie 330 zł. W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość wykupienia noclegu - więcej szczegółów pod nr telefonu 22/ 439 03 10

Szkolenie obejmuje 67 godz. zegarowych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, wykładów i seminariów. (Obowiązkowa obecność podczas wszystkich zjazdów. Dopuszczalna ilość nieobecności 10 % całości szkolenia).

Zakres merytoryczny:
1. Profilaktyka uzależnień behawioralnych.
2. Wykorzystanie technik poznawczo – behawioralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu zdrowych przekonań w odniesieniu do zachowań zagrażających uzależnieniu behawioralnemu
3. Dialog motywujący.
4. Praca z rodziną i osobami bliskimi w profilaktyce uzależnień behawioralnych, jako nierozerwalny element kompleksowej profilaktyki.
5. Prezentacja propozycji zajęć profilaktycznych.
Program merytoryczny opracowała Pani Izabela Dmitrowicz. Dodatkowo planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: tel 22/836 80 89, tel 22/439 03 11, e-mail:

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: "Etoh" Fundacja Rozwoju Profilaktyki , Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2017-09-22 do 2017-11-26
Organizator:

"Etoh" Fundacja Rozwoju Profilaktyki , Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie

Adres:

Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa-Wola, woj. mazowieckie

Tel.:

22 836 80 80

Faks:

22 836 80 81

E-mail:

etoh@etoh.edu.pl

Www:

http://www.etoh.edu.pl 

Organizator:

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Adres:

Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa-Ursynów, woj. mazowieckie

Tel.:

22 641 15 01

Faks:

22 641 15 65

E-mail:

kbpn@kbpn.gov.pl

Www:

http://www.narkomania.gov.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • osoby uzależnione
  • oświata
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka