Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Skateboarding dla Polski (z siedzibą w Łodzi) [Łódź]

autor(ka): Piotr Dabov
2017-07-04, 14:16

W dniu 30 czerwca 2016 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Skateboarding dla Polski, wpisanego do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS) pod nr 0000476255, otwarto likwidację Stowarzyszenia. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 22 czerwca 2017 r. (sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/006487/17/227).

Wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Stowarzyszenia: ul. Sienkiewicza 101/109 lok.10, 90-301 Łódź w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia.

Likwidator: Piotr Dabov.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Łódź
Ważność ogłoszenia: od 2017-07-04 do 2017-09-04
Organizator:

Stowarzyszenie "Skateboarding Dla Polski"

Adres:

Sienkiewicza 101/109 lok. 10, 90-301 Łódź, woj. LD

Tel.:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Faks:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Www:

http://---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagi

 • dolnośląskie
 • KOMUNIKATY
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • Lublin
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • Wrocław
 • zachodniopomorskie