Przejdź do treści głównej

Warszawa. Trening radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego

autor(ka): Iwona Matysiak
2017-06-19, 08:46
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Trening radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego z elementami asertywności". Szkolenie odbędzie się 25 sierpnia 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I PRZECIWDZIAŁANIA SYNDROMOWI WYPALENIA ZAWODOWEGO Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI

Data: 25 sierpnia 2017, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 11 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Osoby narażone na pracę w stresie i zagrożone wypaleniem zawodowym: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocowych (OPS, PCPR, DPS), kuratorzy sądowi, wolontariusze i pracownicy fundacji, stowarzyszeń, właściciele i pracownicy firm komercyjnych, pracownicy Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

Cele szkolenia: Wypracowanie skutecznych narzędzi i postaw zmniejszających poziom stresu i oddalających syndrom wypalenia zawodowego. Wypracowanie postawy asertywnej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uświadomienie sobie czynników stresotwórczych mających wpływ na powstanie syndromu wypalenia zawodowego.
 • Poznanie praktycznych metod radzenia sobie ze stresem i ograniczanie jego poziomu.
 • Uświadomienie konsekwencji pozostawania w stanie wypalenia zawodowego.
 • Poznanie praktycznych metod radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego - praca coachingowa metodą dot. Zmiany ograniczających przekonań.
 • Ćwiczenie postaw asertywnych.

Prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, nauczyciel akademicki, trener członków korpusu służby cywilnej (wyżsi urzędnicy państwowi, naczelnicy, dyrektorzy generalni urzędów) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej w roku 2012. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pracy z trudnym klientem, stresem i wypaleniem zawodowym.

Program:

 1. Pojęcie stresu zawodowego:
 1. Mechanizm oddziaływania stresu na organizm.
 2. Oznaki stresu.
 3. Sytuacje stresujące w życiu i pracy.
 4. Rodzaje i źródła stresu.
 5. Fazy stresu.
 6. Ranking sytuacji stresowych.
 7. Eustres i dystres – kiedy stres staje się zagrożeniem.
 1. Stres i autodiagnoza, SOS – symptomy ostrzegawcze stresu:
 1. Błędy i nawyki percepcyjne.
 2. Wewnętrzne stresory.
 1. Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem, metody i trening relaksacji:
 1. Sytuacje stresowe i strategie działania.
 2. Interpretacja sytuacji stresowej.
 3. Mechanizmy obronne.
 4. Krótko i długoterminowe sposoby radzenia sobie ze stresem.
 5. Style radzenia sobie ze stresem.
 6. Trening progresywny Jacobsona.
 7. Techniki spontanicznej reakcji.
 8. Tworzenie pozytywnych autosugestii.
 1. Syndrom wypalenia zawodowego, definicja i przebieg wypalenia zawodowego:
 1. Przyczyny, objawy – skutki - formy zapobiegania.
 2. Potrzeba działań profilaktycznych.
 1. Radzenie sobie z sytuacją wypalenia zawodowego:
 1. Praca nad zmianą postrzegania siebie i sytuacji - coachingowe narzędzie do zmiany ograniczających przekonań.
 2. Techniki komunikacyjne (analiza transakcyjna Ericha Berne'a) – warsztat.
 3. Techniki asertywne – jujitsu, jestem słoniem, kocham, ale nie dam, asertywna odmowa.
 4. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – przegląd istniejących teorii, warsztaty.
 5. Techniki relaksacyjne.
 6. Techniki oddechowe – warsztaty.
 7. Techniki umysłowe: trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji - warsztat, warsztaty coachingowe.
 1. Podsumowanie warsztatów.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2017-08-25
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 19

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

biuro@frdl.mazowsze.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój osobisty
 • rozwój zawodowy